UK flag

Witamy na stronie Katedry Energetyki Wodorowej

W ramach konferencji ECCM CFD, Glasgow, UK, 11-15 June, 2018 zostanie zorganizowane Minisypozjum nt. niekonwencjonalnych metod w mechanice ośrodków ciągłych.
eccm-ecfd2018.org/admin/Files/FileAbstract/a169.pdf

Jednocześnie na tej samej konferencji zostanie zorganizowane Minisypozjum poświęcone zaawansowanemu modelowania ogniw.
http://www.eccm-ecfd2018.org/admin/Files/FileAbstract/a168.pdf

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w obu przedsięwzięciach.

Jacek Leszczyński

***

Pragnę poinformować, iż udało nam się wdrożyć w przemyśle pilotażową jednostkę Systemu Odzysku Powietrza Sprężonego o niewielkiej mocy elektrycznej 100 W. Film ilustrujący pracę Systemu znajduje się tutaj.

W pracy ciągłej udało się osiągnąć następujące wielkości:
- chwilowa moc maksymalna: 205 W
- zużycie powietrza: 2,5 m3/h o nadciśnieniu 6 bar
- energia elektryczna: 0,025 kWh/ w przeciągu godziny

System znajduje zastosowanie do podwyższania efektywności energetycznej dowolnej instalacji pneumatycznej. Pośrednio system można zastosować do magazynowania energii odpadowej powietrza sprężonego i przetwarzania jej na energię elektryczną z przeznaczeniem do magazynowania energii elektrycznej, wykorzystania na potrzeby własne zakładu lub oddania do sieci elektroenergetycznej.

W zamierzeniach będziemy starali się z skonstruować system odzysku w znacznie większej skali, tj. o mocy elektrycznej 1 kW, rejestrowanej na zaciskach generatora. Porównanie szacunkowych wartości energii elektrycznej uzyskanej z systemu odzysku w odniesieniu do całorocznej pracy instalacji PV o mocy 1 kWp przedstawiamy w załączniku Obliczenia_wydajnosci_harvestera.

Jacek Leszczyński

***

Zdjęcie Katedry Energetyki Wodorowej

Zdjęcie Katedry Energetyki Wodorowej

Zdjęcie Katedry Energetyki Wodorowej

Zdjęcie Katedry Energetyki Wodorowej

Zdjęcie Katedry Energetyki Wodorowej

Zdjęcie Katedry Energetyki Wodorowej

***


Jest nam miło przedstawić informacje o ostatnich osiągnięciach Katedry

Wyróżnienie studenta naszej Katedry w konkursie Złoty Medal Chemii PAN
Jest nam miło poinformować, że Mikołaj Nowak, student 5 roku naszej specjalności otrzymał specjalne wyróżnienie w konkursie Instytutu Chemii Fizycznej PAN i firmy DuPont za pracę "Elektrochemiczne wodorowanie kwazikryształów z układu Ti-Zr-Ni", której opiekunem był dr hab. inż. Konrad Świerczek, prof. AGH.

Diamentowy grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dotkorantek KEW
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czerwcu br. ogłosiło listę laureatów piątej edycji programu Diamentowy Grant. Aż trzy spośród projektów zakwalifikowanych do finansowania będą prowadzone przez doktorantki Katedry Energetyki Wodorowej: Annę Olszewską, Katarzynę Redel i Katarzynę Walczak.

Zdjęcie Katedry Energetyki Wodorowej


Zdjęcie Katedry Energetyki Wodorowej


Zdjęcie Katedry Energetyki Wodorowej


Zdjęcie Katedry Energetyki Wodorowej


Zdjęcie Katedry Energetyki Wodorowej


Zdjęcie Katedry Energetyki Wodorowej

Zdj?cie Katedry Energetyki Wodorowej