LIST OF RECENT PUBLICATIONS

  year 2017

 1. J. Molenda, K. Swierczek "Fundamentalne problemy rozwoju energetyki wodorowej" E-mobilnoœć: wizje i scenariusze rozwoju - publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego
 2. J. Molenda "Perspektywy rozwoju ogniw litowych i sodowych" nowa Energia, 5-6(5960)/2017
 3. J. Molenda, A. Milewska, W. Zajac, M. Rybski, J. Tobola "Correlation between electronic structure, transport and electrochemical properties of a LiNi1-y-zCoyMnzO2 cathode material" Phys. Chem. Chem. Phys., 2017,19, 25697-25706
 4. Ł. Kondracki, A. Kulka, K. Œwierczek, M. Ziabka, J. Molenda "Operando XRD studies as a tool for determination of transport parameters of mobile ions in electrode materials" Journal of Power Sources 369 (2017) 1e5
 5. J.Molenda, J.Kupecki, R.Baron, M.Blesznowski, G.Brus, T.Brylewski, M.Bucko, J.Chmielowiec, K.Cwieka, M.Gazda, A.Gil, P.Jasinski, Z.Jaworski, J.Karczewski, M.Kawalec, R.Kluczowski, M.Krauz, F.Krok, B.Lukasik, M.Malys, A.Mazur, A.Mielewczyk-Gryn, J.Milewski, S.Molini, G.Mordarski, M.Mosialek, K.Motylinski, E.N.Naumovich, P.Nowak, G.Pasciak, P.Pianko-Oprych, D.Pomykalska, M.Rekas, A.Sciazko, K.Swierczek, J.Szmyd, S.Wachowski, T.Wejrzanowski, W.Wrobel, K.Zagorski, W.Zajac, A.Zurawska, "Status report on high temperature fuel cells in Poland - recent advances and achievements" International Journal of Hydrogen Energy, 2017 vol. 42 iss. 7, s. 4366
 6. A. Kulka, K. Walczak, W. Zajac, J. Molenda "Effect of reducing agents on low-temperature synthesis of nanostructured LiFePO4 " Journal of Solid State Chemistry 2017 vol. 253, s. 367
 7. M. Kotobuki, E. Hanc, B. Yan, J. Molenda, L. Lu "Preparation and characterization of Ba-substituted Li1+xAlxGe2-x(PO4)3 (x=0.5) solid electrolyte" Ceramics International, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.06.140
 8. Ł. Kondracki, A. Kulka, A. Milewska, J. Molenda, "In-situ structural studies of manganese spinel-based cathode materials" Electrochimica Acta, 227 (2017) 294-302
 9. E. Hanc, W. Zajac, L. Lu, B. Yan, M. Kotobuki, M. Ziabka, J. Molenda, "On fabrication procedures of Li-ion conducting garnets" Journal of Solid State Chemistry 248 (2017) 51-60
 10. year 2016

 11. B. Gędziorowski, Marek Fuksa, J. Molenda, Synthesis and characterization of Li(LiyFezV1-y-z)O2-d – cathode materials for Li-ion batteries Solid State Ionics, vol. 288 (2016) , 171.
 12. M. Kotobuki, B. Yan, L. Lu, E. Hanc, J. Molenda, "Study on stabilization of cubic Li7La3Zr2O12 by Ge substitution in various atmospheres" Functional Materials Letters 9 (2016) 1642005
 13. B. Gędziorowski, J. Tobola, A. Braun, J. Molenda, "Impact of crystal structure singularity on transport and electrochemical properties of Lix(LiyFezV1-y-z)O2 – electrode material for lithium batteries", Functional Materials Letters 9 (2016) 1641006-12
 14. D. Baster, W. Zajac, Ł. Kondracki, F. Hartman, J. Molenda, "Improvement of electrochemical performance of Na0.7Co1-yMnyO2 - cathode material for rechargeable sodium-ion batteries", Solid State Ionics 288 (2016) 213-218
 15. A. Kulka, K. Swierczek, K. Walczak, A. Braun, J. Molenda, "Correlation between transport properties and lithium extraction/insertion mechanism in Fe-site substituted phosphoolivine", Solid State Ionics 288 (2016) 184–192
 16. year 2015

 17. A. Kulka, A. Braun, T.-W. Huang, A. Wolska, M.T. Klepka, A. Szewczyk, D. Baster, W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda, "Evidence for Al doping in lithium sublattice of LiFePO4", Solid State Ionics 270 (2015) 33-38
 18. A. Klimkowicz, K. Świerczek, A.Takasaki, J. Molenda, B. Dabrowski, "Crystal structure and oxygen storage properties of BaLnMn2O5+δ (Ln: Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Er and Y) oxides", Materials Research Bulletin 65 (2015) 116-122
 19. D. Baster, W. Maciarz, K. Świerczek, A Stokłosa, J. Molenda, "Structural and electrochemical properties of Na0.72CoO2 as cathode material for sodium-ion batteries", Journal of Solid State Electrochemistry 19 (2015) 3605–3612
 20. D. Baster, A. Milewska, K. Świerczek, D.K. Bora, A. Braun, J. Toboła, J. Molenda, "Electronic origin of difference in discharge curve between LixCoO2 and NaxCoO2 cathodes", Solid State Ionics 271 (2015) 15–27
 21. year 2014

 22. A. Klimkowicz, K. Świerczek, A.Takasaki, J. Molenda, B. Dabrowski, "Crystal structure and oxygen storage properties of BaLnMn2O5+δ (Ln: Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Er and Y) oxides", Materials Research Bulletin 65 (2015) 116-122
 23. A. Milewska, Ł. Kondracki, M. Molenda, M. Bakierska, J. Molenda, "Structural, transport and electrochemical properties of LiNi0.5-yCuyMn1.5O4-δ spinel cathode materials", Solid State Ionics 267 (2014) 27-31
 24. A. Milewska, K. Świerczek, J. Toboła, F. Boudoire, Y. Hu, D. K. Bora, B. S. Mun, A. Braun, J. Molenda, "The nature of the nonmetal-metal transition in LixCoO2 oxide", Solid State Ionics 263 (2014) 110-118
 25. J. Molenda, D. Baster, A. Stokłosa, M. U. Gutowska, A. Szewczyk, R. Puźniak, K. Dybko, M. Szot, J. Tobola, "Correlation between electronic and electrochemical properties of NaxCoO2-y", Solid State Ionics 268 (2014) 179-184
 26. J. Molenda, D. Baster, A. Milewska, K. Świerczek, D. K. Bora, A. Braun, J. Tobola, "Electronic origin of difference in discharge curve between LixCoO2 and NaxCoO2 cathodes", Solid State Ionics 271 (2015) 15-27
 27. J. Molenda, D. Baster, M. U. Gutowska, A. Szewczyk, R. Puźniak, J. Tobola, "Electronic origin of the step-like character of the discharge curve for NaxCoO2-y cathode", Funct. Mater. Lett. 7 (2014) 1440009-1440020
 28. J. Molenda, D. Baster, M. Molenda, K. Świerczek, J. Tobola, "Anomaly in the electronic structure of the NaxCoO2-y cathode as a source of its step-like discharge curve", Phys. Chem. Chem. Phys. 16 (2014) 14845-14857
 29. D. Baster, K. Dybko, M. Szot, K. Świerczek, J. Molenda, "Sodium intercalation in NaxCoO2-y - correlation between crystal structure, oxygen nonstoichiometry and electrochemical properties", Solid State Ionics 262 (2014) 206-210
 30. B. Gędziorowski, Ł. Kondracki, K. Świerczek, J. Molenda, "Structural and transport properties of Li1+xV1-xO2 anode materials for Li-ion batteries", Solid State Ionics 262 (2014) 124-127
 31. K. Świerczek, A. Klimkowicz, A. Niemczyk, A. Olszewska, T. Rząsa, J. Molenda, A. Takasaki, "Oxygen storage-related properties of substituted BaLnMn2O5+δ A-site ordered manganites", Functional Materials Letters 7 (2014) 1440004
 32. E. Hanc, W. Zając, J. Molenda, "Synthesis procedure and effect of Nd, Ca and Nb doping on structure and electrical conductivity of Li7La3Zr2O12 garnets", Solid State Ionics 262 (2014) 617-621
 33. year 2013

 34. D. Baster, K. Zheng, W. Zajac, K. Swierczek, J. Molenda, "Towards elucidation of delithiation mechanism of zinc-substituted LiFePO4", Electrochimica Acta 92 (2013) 79
 35. J. Molenda, A. Kulka, A. Milewska, W. Zajac, K. Swierczek "Structural, transport and electrochemical properties of LiFePO4 substituted in lithium and iron sublattices (Al, Zr, W, Mn, Co and Ni) ", Materials 6 (2013) 1656.
 36. A. Kulka, D. Baster, M. Dudek, M. Kiełbasa, A. Milewska, W. Zajac, K. Œwierczek, J. Molenda, "Electrochemical properties of chemically modified phosphoolivines as cathode materials for Li-ion batteries", Journal of Power Sources 244 (2013) 565.
 37. D. Baster, A. Takasaki, Ch. Kuroda, E. Hanc, S.-H. Lee, K. Swierczek, J. S. Szmyd, J.-Y. Kim, J. Molenda, "Effect of mechanical milling on electrochemical properties of Ti45Zr38-xNi17+x(x=0,8) quasicrystals produced by rapid-quenching", Journal of Alloys and Compounds, 580 suppl. 1(2013) S238.
 38. W. Zajac, D. Rusinek, K. Zheng, J. Molenda, "Applicability of Gd-doped BaZrO3, SrZrO3, BaCeO3 and SrCeO3 proton conducting perovskites as electrolytes for solid oxide fuel cells", Central European Journal of Chemistry 11 (2013) 471.
 39. year 2012

 40. A. Milewska, J. Molenda, "Influence of Co substitution and Cu addition on structural, electrical, transport and electrochemical properties of LixNi0.9-YCoyMn0.1O2 cathode materials", Solid State Ionics 225 (2012) 551-555
 41. B. Gędziorowski, K. Swierczek, J. Molenda, "La1-XBaxCo0.2Fe0.8O3-d perovskites for application in intermediate temperature SOFCs", Solid State Ionics 225 (2012) 437-442
 42. A. Kulka, A. Milewska, W. Zajac, K. Swierczek, E. Hanc, J. Molenda, "Possibility of modification of phosphoolivine by substitution in Li sublattice", Solid State Ionics 225 (2012) 575-579
 43. W. Zajac, E. Hanc, A. Gorzkowska-Sobas, K. Swierczek, J. Molenda, "Nd-doped Ba(Ce,Zr)O3-d proton conductors for application in conversion of CO2 into liquid fuels", Solid State Ionics 225 (2012) 297-303
 44. year 2011

 45. J. Molenda, "Material problems and prospects of Li-ion batteries for vehicles applications", Functional Materials Letters 4 (2011) 107-112
 46. A. Milewska, J. Molenda, "Modification of structural and transport properties of layered LixNi1-y-zCoyMnzO2 cathode materials", Functional Materials Letters 4 (2011) 113-116
 47. M. Kimura, K. Swierczek, J. Marzec, J. Molenda, "Influence of aluminium on physico-chemical properties of lithium iron phosphate", Functional Materials Letters 4 (2011) 123-127
 48. A. Kulka, Y. Hu, G. Dezanneau, J. Molenda, "Investigation of GdBaCo2-xFexO5.5-d as a cathode material for intermediate temperatyre solid oxide fuel cells", Functional Materials Letters 4 (2011) 157-160
 49. W. Zajac, J. Marzec, W. Maziarz, A. Rakowska, J. Molenda, "Evolution of microstructure and phase composition upon annealing of LiFePO4 prepared by a low temperature method", Functional Materials Letters 4 (2011) 157-160
 50. W. Zajac, J. Molenda, "Properties of doped ceria solid electrolytes in reducing atmospheres", Solid State Ionics 192 (2011) 163-167
 51. A. Milewska, M. Molenda, J. Molenda, "Structural, transport and electrochemical properties of LiNi1-yCoyMn0.1O2 and Al, Mg and Cu-substituted LiNi0.65Co0.25Mn0.1O2 oxides", Solid State Ionics 192 (2011) 313-320
 52. W. Zajac, D. Rusinek, J. Molenda, "Synteza i wlasciwosci LiFePO4 - materiału katodowego dla ogniw typu Li-ion - otrzymanego metodą niskotemperaturową", Materialy Ceramiczne 63 (2011) 261-265
 53. J. Molenda, M. Molenda, "Composite cathode material for Li-ion batteries based on LiFePO4 system", in: Metal, ceramic and polymeric composites for various uses. ed. J. Cuppoletti. Croatia Intech 2011. Chapter 30, pp. 621-636
 54. J. Molenda, "Li-ion batteries for electric vehicles", Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia 66 (2011) 23-36
 55. year 2010

 56. J. Molenda, "Akumulatory litowe dla samochodów elektrycznych - Lithium batteries for electric vehicles", Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 5 (2010) 63
 57. year 2009

 58. J. Molenda, J. Marzec, "Functional cathode materials for Li-ion batteries - Part III: Potential cathode materials LixNi1-y-zCoyMnzO2 and LiMn2O4", Functional Materials Letters 2 (2009) 1
 59. W. Zajac, L. Suescun, K. Swierczek, J. Molenda, "Structural and electrical properties of grain boundaries in Ce0.85Gd0.15OO1.925 solid electrolyte modified by addition of transition metal ions", Journal of Power Sources 194(1) (2009) 2
 60. M. Gozu, K. Swierczek, J. Molenda, "Structural, transport and electrochemical properties of layered Li1+xNi1/3Co1/3Mn1/3O2 oxides prepared by a soft chemistry method", Journal of Power Sources 194 (2009) 38
 61. A. Milewska, J. Molenda, "Structural and transport properties of LixNi1-y-zCoyMnzO2 cathode materials", Journal of Power Sources 194 (2009) 88
 62. W. Zając, L. Suescun, K. Świerczek, J. Molenda, "Effect of transition metal ions on grain boundaries of Ce0.85Gd0.15O1.925", Journal of Power Sources 194 (2009) 2
 63. J. Molenda, J. Krupiński, W. Zajac, K. Swierczek, "Evaluation of La0.5Sr0.5Co0.5Fe0.25Mn0.25O3-δ perovskite-type oxide as the cathode material for solid oxide fuel cells", Polish J. Chem. 83 (2009) 1497
 64. K. Świerczek, B. Pelic, J. Molenda, "Wybrane wlasciwosci fizykochemiczne perowskitów serii Sm1-xSrxCo0.2Fe0.8O3-d", Materialy Ceramiczne 61 (2009) 92
 65. J. Molenda, "Rola badań naukowych w rozwoju energetyki wodorowej", Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 4 (2009) 7
 66. year 2008

 67. J. Molenda, J. Marzec, "Functional cathode materials for Li-ion batteries - Part I: Fundamentals", Functional Materials Letters 1 (2008) 91
 68. J. Molenda, J. Marzec, "Functional cathode materials for Li-ion batteries - Part II: LiFePO4 and its composites", Functional Materials Letters 1 (2008) 97
 69. W. Zajac, J. Molenda, "Electrical conductivity of doubly doped ceria", Solid State Ionics 179 (2008) 154
 70. W. Zajac, ́. Kurpaska, K. Swierczek, J. Molenda, "Charakterystyka i modyfikacja właściwości granic międzyziarnowych dwutlenku ceru domieszkowanego gadolinem", Materiały Ceramiczne 60 (2008) 234
 71. J. Molenda, "Przyszłość należy do wodoru", Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 3 (2008) 4
 72. year 2007

 73. J. Molenda, K. Swierczek, W. Zajac, "Functional materials for the IT- SOFC", Journal of Power Sources 173 (2007) 657
 74. W. Zajac, K. Swierczek, J. Molenda, "Thermochemical compatibility between selected (La,Sr)(Co,Fe,Ni)O3 cathodes and rare earth doped ceria electrolytes", Journal of Power Sources 173 (2007) 675
 75. J. Molenda, W. Ojczyk, J. Marzec, "Electrical conductivity and reaction with lithium of LiFe1-yMnyPO4 olivine-type cathode materials", Journal of Power Sources 174 (2007) 689
 76. W. Ojczyk, J. Marzec, K. Swierczek, W. Zajac, M. Molenda, R. Dziembaj, J. Molenda, "Studies of selected synthesis procedures of the conducting LiFePO4-based composite cathode materials for Li-ion batteries", Journal of Power Sources 173 (2007) 700
 77. J. Molenda, M. Ziemnicki, J. Marzec, W. Zajac, M. Molenda, M. Bućko, "Electrochemical and high temperature physicochemical properties of orthorhombic LiMnO2", Journal of Power Sources 173 (2007) 707
 78. J. Molenda, "Gradientowe materiały tlenkowe dla ogniw paliwowych typu SOFC", in: Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych, str. 27 - 33, PAN Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Kraków 2007
 79. J. Molenda, "Ogniwa paliwowe - najbardziej efektywne źródła elektryczności", Konferencja "Energia odnawialna w zastosowaniach", Jurata 2007 str. 85
 80. J. Molenda, "Energetyka wodorowa - technologie i perspektywy", Wszechświat t. 108 nr 4-6 (2007) 116
 81. J. Molenda, "Wysokotemperaturowe ogniwa paliwowe SOFC — problemy materiałowe", Chemik 1 (2007) 14
 82. J. Molenda, "Wysokotemperaturowe ogniwa paliwowe typu SOFC", Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 2 (2007) 49
 83. year 2006

 84. K. Świerczek, J. Marzec, D. Palubiak, W. Zając and J. Molenda, "LFN and LSCFN perovskites - structure and transport properties", Solid State Ionics 177 (2006) 1811
 85. J. Molenda, W. Ojczyk, K. Świerczek, W. Zając, F. Krok, J. Dygas, R. S. Liu, "Diffusional mechanism of deintercalation in LiMnyFe1-yPO4 cathode material", Solid State Ionics 177 (2006) 2617
 86. J. Molenda, "High-Temperature Solid Oxide Fuel Cells - new trends in materials research", Materials Science - Poland 24 (2006) 5
 87. M. Dudek, J. Molenda, "Ceria-yttria-based solid electrolytes for intermediate temperature solid oxide fuel cell", Materials Science - Poland 24 (2006) 45
 88. J. Molenda, "Lithium ion batteries - state of art. novel phospho-olivine cathode materials", Materials Science - Poland 24 (2006) 61
 89. J. Marzec, W. Ojczyk, J. Molenda, "Delithiation Process of Olivine Structured LiFexMn1-xPO4 Cathode Materials - Moessbauer Studies", Materials Science - Poland 24 (2006) 69
 90. J. Molenda, M. Ziemnicki, M. Molenda, M. Bucko, J. Marzec, "Transport and Electrochemical Properties of LiMnO2 with an Orthorhombic Structure — a Cathode Material in Li-Ion Batteries", Materials Science - Poland 24(2006) 75
 91. W. Ojczyk, J. Marzec, J. Dygas, F. Krok, R. S. Liu, J. Molenda, "Structural and Transport Properties of LiFe0.45Mn0.55PO4 as a Cathode Material in Li-Ion Batteries", Materials Science - Poland 24 (2006) 103
 92. K. Świerczek, J. Marzec, J. Molenda, "La1-xSrxCo1-y-zFeyNizO3 Perovskites - possible new cathode materials for an intermediate temperature solid oxide fuel cells", Materials Science - Poland 24 (2006) 115
 93. W. Zając, J. Marzec, J. Molenda, "Effect of aluminium on electrical and electrochemical properties of phospho-olivine LiFePO4 - a cathode material for Li-Ion batteries", Materials Science - Poland 24 (2006) 123
 94. J. Molenda, "Nowe materiały dla wysokotemperaturowych tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC)", Ceramika. Polski Biuletyn Ceramiczny 96 (2006) 363
 95. W. Ojczyk, K. Świerczek, W. Zając, M. Molenda, R. Dziembaj, D. Majda, J. Molenda, "Zarys technologii otrzymywania kompozytowych materiałów katodowych na bazie LiFePO4", Ceramika. Polski Biuletyn Ceramiczny 96 (2006) 389
 96. K. Świerczek, W. Zając, J. Molenda, "Materiały elektrolitowe i katodowe dla ogniw paliwowych typu SOFC. I. Synteza metodami niskotemperaturowymi, charakterystyka wybranych właściwości fizykochemicznych", Ceramika. Polski Biuletyn Ceramiczny 96 (2006) 581
 97. W. Zając, K. Świerczek, J. Marzec, J. Molenda, "Materiały elektrolitowe i katodowe dla ogniw paliwowych typu SOFC. II. Stabilność wysokotemperaturowa złącza elektrolit - katoda", Ceramika. Polski Biuletyn Ceramiczny 96 (2006) 627
 98. year 2005

 99. J. Molenda, "Electronic limitations of lithium diffusibility. From layered and spinel toward novel olivine type cathode materials", Solid State Ionics 176 (2005) 1687
 100. J. Molenda, J. Marzec, "Solid oxide fuel cells — materials and prospects", Electrochemistry 11 (2005) 355
 101. J. Molenda, D. Pałubiak, J. Marzec, "Transport and electrochemical properties of the LiyCrxMn2-xO4 (0 < x < 0.5) cathode material", Journal of Power Sources 144 Issue 1 (2005) 176
 102. J. Molenda, M. Ziemnicki, K. Świerczek, J. Marzec, "Transport and electrochemical properties of LiyNixMn2-xO4 (0.1 < x < 0.5) cathode materials", Defect and Diffusion Forum 242-244 (2005) 65
 103. K. Świerczek, J. Marzec, W. Ojczyk, J. Molenda, "Structural and transport properties of La1-xSrxCo1-y-zFeyNizO3-d perovskites", Defect and Diffusion Forum 237-240 (2005) 1293
 104. W. Ojczyk, J. Marzec, K. Świerczek, J. Molenda, "Lithium diffusion in LiMnyFe1-yPO4 cathode material", Defect and Diffusion Forum 237-240 (2005) 1299
 105. J. Molenda, K. Świerczek, W. Zając, "Wysokotemperaturowe tlenkowe ogniwa paliwowe - nowe kierunki badan", Przemysł Chemiczny 84 No. 11 (2005) 845
 106. J. Molenda, "Wysokotemperaturowe tlenkowe ogniwa paliwowe SOFC — nowe trendy w badaniach materiałowych", W: Ogniwa paliwowe. Nowe kierunki rozwoju. Red. H. Drulis i inni. Biblioteka Wiadomości Chemiczne. Str. 127-135. Wrocław 2005
 107. J. Molenda, "Wysokotemperaturowe tlenkowe ogniwa paliwowe (SOFC)", Nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii. W: Zrównoważone systemy energetyczne. Red. W. Wójcik, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin (2005) 61
 108. M. Dudek, J. Molenda, "Otrzymywanie i właściwosci elektrolitow stałych w ukladzie CeO2-Y2O3-Sm2O3", Ceramika. Polski Biuletyn Ceramiczny 91 Issue 1 (2005) 159
 109. year 2004

 110. J. Molenda, "Influence of host electronic structure on lithium intercalation process", Solid State Ionics 175 No. 1-4 (2004) 203
 111. J. Molenda, J. Marzec, K. Świerczek, W. Ojczyk, M. Ziemnicki, M. Molenda, M. Drozdek, R. Dziebaj, "The effect of 3d substitutions in the manganese sublattice on the charge transport mechanism and electrochemical properties of manganese spinel", Solid State Ionics 171 No. 3-4 (2004) 215
 112. J. Molenda, J. Marzec, K. Świerczek, W. Ojczyk, M. Ziemnicki, "The effect of 3d substitutions in the manganese sublattice on the electrical and electrochemical properties of manganese spinel", Solid State Ionics 175 No. 1-4 (2004) 297
 113. J. Molenda, "Cathode materials for lithium-ion batteries", Proceedings of the 3rd European Summer School on Electrochemical Engineering (ESSEE)
 114. J. Molenda, "Electronic aspect of intercalation in layered, spinel and olivine type cathode materials", Polish J. Chem., 78 (2004) 1413
 115. M. Dudek, J. Molenda, "Otrzymywanie i charakterystyka elektrolitów stałych na bazie CeO2", Ceramics vol. 84 (2004) 177
 116. D. Lisovytskiy, Z. Kaszkur, V. N. Baumer, J. Pielaszek, J. Marzec, J. Molenda, J. Dygas, M. Kopec, F. Krok, "Phase Transformations in Li-Mn-O Spinels Synthesized by Sol-Gel Method", Materials Science Forum 443 - 444 (2004) 311
 117. K. Świerczek, W. Ojczyk, J. Molenda, "Thermoelectric power measurements of selected electrode materials for lithium cells", Proceedings of the 2nd European Conference on Thermoelectrics of European Thermoelectric Society, Krakow 15 - 17 wrzesien (2004) N53
 118. J. Molenda, "Interkalowane materiały elektrodowe dla odwracalnych baterii litowych", Sympozjum Ogniwa i Akumulatory, Chemiczne Zrodla Pradu w Nauce i Technice, Poznań 26 - 27 maj (2004), Materiały Konferencyjne, str. 12
 119. J. Molenda, "Materiały dla SOFC", Sympozjum Ogniwa i Akumulatory, Chemiczne Zrodla Pradu w Nauce i Technice, Poznań 26 - 27 maj (2004), Materiały Konferencyjne, str. 14
 120. SELECTED OLDER PUBLICATIONS

 121. J. Molenda, W. Ojczyk, M. Marzec, J. Marzec, J. Przewoznik, Chemical and electrochemical deintercalation of LiMn2O4", Solid State Ionics 157 No. 1-4 (2003) 73
 122. J. Molenda, K. Świerczek, J. Marzec, R.S. Liu, "Charge transport mechanism in LiCoyMn2-yO4 cathode material", Solid State Ionics 2003 157 No. 1-4 (2003) 101
 123. J. Molenda, P. Wilk, J. Marzec, "Electronic and electrochemical properties of LixNi1-yCoyO2", Solid State Ionics 157 No. 1-4 (2003) 115
 124. P. Wilk, J. Marzec, J. Molenda, "Structural and electrical properties of LiNi1-yCoyO2" , Solid State Ionics 157 No. 1-4 (2003) 109
 125. K. Świerczek, J. Marzec, M. Marzec, J. Molenda, "Crystallographic and electronic properties of Li1+dMn2-dO4 spinels prepared by HT synthesis", Solid State Ionics 157 No. 1-4 (2003) 89
 126. J. Molenda, J. Marzec, K. Świerczek, M. Ziemnicki, W. Ojczyk, "The effect of 3d substitutions in the manganese sublattice on the electrical and electrochemical properties of manganese spinel", LiBD 2003 - Electrode Materials, Bordeaux - Arcachon, France (2003) N31
 127. M. Ziemnicki, J. Marzec, J. Molenda, "Electrical and electrochemical properties of the LiNixMn2-xO4 (0 < x < 0.5) cathode materials", LiBD 2003 - Electrode Materials, Bordeaux - Arcachon, France (2003) N26
 128. J. Molenda, M. Molenda, J. Marzec, R. Dziebaj, "Structural, electrical and electrochemical properties of nanostructured manganese spinel obtained by a "soft chemistry" method", Archiwum Nauki o Materiałach 25 No. 4 (2003) 517
 129. J. Molenda, P. Wilk, J. Marzec, "Structural, electrical and electrochemical properties of LiNiO2", Solid State Ionics 146 (2002) 73
 130. J. Marzec, K. Świerczek, J. Przewoznik, J. Molenda, D.R. Simon, E.M. Kelder, J. Schoonman, "Conduction mechanism in operating a LiMn2O4 cathode", Solid State Ionics 146 (2002) 225
 131. J. Marzec, M. Marzec and J. Molenda, "The nature of the phase transition in LixMn2O4", New Trends in Intercalation Compounds for Energy Storage Kluwer Academic Publishers (2002) 489, eds. J. Julien et al.
 132. K. Świerczek, J. Marzec, M. Marzec, J. Molenda, "Influence on physico-chemical properties of LiFexMn2-xO4 upon iron doping", New Trends in Intercalation Compounds for Energy Storage Kluwer Academic Publishers (2002) 613, eds. J. Julien et al.
 133. P. Wilk, J. Marzec, J. Molenda, "Influence of lithium on transport and electrochemical properties of LixNi1-yCoyO2", New Trends in Intercalation Compounds for Energy Storage Kluwer Academic Publishers (2002) 617, eds. J. Julien et al.
 134. M. Ziemnicki, K. Świerczek, J. Marzec, P. Wilk and J. Molenda, "Structural, electrical and electrochemical properties of the LiFeyMn2-yO4 (0 < y < 0.5) system", Molecular Physics Reports 35 (2002) 21
 135. J. Molenda, J. Marzec, P. Wilk, M. Molenda, R. Dziebaj, "Characterization of nanostructured manganese spinel - a cathode material obtained by a sol - gel method", Molecular Physics Reports 35 (2002) 31
 136. J. Molenda, W. Ojczyk, J. Marzec, "Structure of ionic and electronic defects in LiCuxMn2-xO4", Molecular Physics Reports 35 (2002) 40
 137. K. Świerczek, J. Marzec, M. Marzec, J. Molenda, "Electrical and electrochemical properties of the Li1+dMn2-dO4 delta spinels as applied in lithium batteries", Molecular Physics Reports 35 (2002) 54
 138. J. Molenda, J. Marzec, P.Wilk, K. Świerczek, M. Ziemnicki, W. Ojczyk, "The effect of 3d substitutions in the manganese sublattice on the charge transport mechanism in manganese spinel", Molecular Physics Reports 35 (2002) 36
 139. J. Molenda, "Intercalated electrode materials for lithium batteries", Molecular Physics Reports 35 (2002) 11
 140. D. Lisovytskiy, Z. Kaszkur, N.V. Baumer, J. Pielaszek,M. Molenda, R. Dziebaj, J. Marzec, J. Molenda, J. Dygas, F. Krok, "Phase transformation of nanocrystalline lithium manganese spinels produced by low and high temperature methods", Molecular Physics Reports 35 (2002)
 141. J. Molenda and J. Marzec, "Structural and electrical properties of nanostructured and coarse manganese spinel", Nanostructured Materials, Selected Synthesis Methods, Properties and ApplicationsKluwer Academic Publishers, Boston (2002), ed. P. Knauth, J. Schoonman
 142. J. Molenda, K. Świerczek, M. Marzec, M. Molenda, J. Przewoznik, "Lithium cell performance and the electronic structure of the Li1-xMn2O4 cathode",ITE-Battery Letters, 1 (2000) 21
 143. J. Molenda, "Electronic structure and reactivity of intercalated LixMaXb compounds",Proceedings of the First Asian Conference on Solid State Ionic Devices. Science & Technology, Chennai, India (2000) 147
 144. J. Marzec, J. Molenda, K. Świerczek, J. Przewoznik, "Lithium cell performance and the phase transition in manganese spinel",Proceedings of the First Asian Conference on Solid State Ionic Devices. Science & Technology, Chennai, India (2000) 176
 145. J. Molenda, K Swierczek, M. Molenda, J. Marzec, "Electronic structure and reactivity of Li1-xMn2O4 cathode",Solid State Ionics 135 (2000) 53
 146. J. Molenda, I. Nowak., L. Jedynak, J. Marzec, A. Stoklosa, "Transport and electrochemical properties of Bi2Sr2CaCu2O8-y superconductor",Molecular Crystals and Liquid Crystals 341 (2000) 199
 147. J. Molenda, I. Nowak., L. Jedynak, J. Marzec, "Electronic structure modification of Bi2Sr2CaCu2O8-y superconductor",Molecular Physics Reports 27 (2000) 73
 148. J. Molenda, "Ionic and electronic processes in Li-Ion Batteries",Molecular Physics Reports 27 (2000) 66
 149. J. Molenda, K. Świerczek, J. Marzec, J. Przewoznik, Cz. Kapusta, "Crystallographic structure of LixMn2O4",Molecular Physics Reports 27 (2000) 81
 150. P. Wilk, J. Marzec, J. Molenda, "Transport and electrochemical properties of LixNiyCo1-yO2",Molecular Physics Reports 27 (2000) 126
 151. J. Molenda, A. Kubik, "Transport properties and reactivity of tungsten trioxide",Solid State Ionics 117 (1999) 57
 152. J. Molenda, W. Kucza, "Transport properties of LiMn2O4",Solid State Ionics 117 (1999) 41
 153. J. Molenda, P. Wilk, J. Marzec, "Transport properties of the LiNi1-yCoyO2 system

  ",Solid State Ionics 119 (1999) 19
 154. J. Molenda, I. Nowak, M. Paleczny, J. Marzec, "Electrical and electrochemical properties of Bi2Sr2CaCu2O8+d> superconductor",Solid State Ionics 119 (1999) 61
 155. J. Molenda, K. Świerczek, W. Kucza, J. Marzec, A. Stoklosa, "Electrical properties of LiMn2O4-d at temperatures 220 - 1100K",Solid State Ionics 123 (1999) 155
 156. Cz. Kapusta, M. Sikora, D. Zajac, K. Attenkofer, P. Fischer, G. SchĂźtz, J. Molenda, P.C. Riedi, "A XANES and NMR study of LixMn2O4 spinels",Proceedings of 5th National Symposium of Synchrotron Radiation Users, Warsaw (1999) 65
 157. J. Molenda, "Electronic properties and reactivity of intercalated compounds",Molecular Crystals and Liquid Crystals 311 (1998) 15
 158. J. Molenda, "Electronic criterion for the effectiveness of lithium-ion batteries",Inzynieria Materialowa nr 4/1998, 1233
 159. Cz. Kapusta, M. Sikora, W. Kocemba, D. Zajac, R. Mycielski, K.Attenkofer, P. Fischer, E. GĂśring, G. SchĂźtz, K. Świerczek, J. Molenda, "A XANES study of LixMn2O4 spinels"

  HASYLAB Annual Report, (1998) 261
 160. M. Baran, J. Molenda, H. Szymczak, R. Szymczak, "Intercalation - induced phase separation in oxygen deficient YBa2Cu3O6.51", Physica B 230 - 232 (1997) 838
 161. J. Molenda, K. Krzywanek, "Transport properties of molybdenium disulphide at high temperatures. Insulator - metal transition induced by disorder in sulphur sublattice",European Journal of Solid State Inorganic Chemistry 34 (1997) 9
 162. J. Molenda, "Correlation between electronic and electrochemical properties of carbon", Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry 45 (1997) 449
 163. J. Molenda, A. Kubik, A. Stoklosa, "Electrical and electrochemical properties of LixWO3-y (0 < x < 1)",Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry 45 (1997) 431
 164. J. Molenda, "Elektronowy aspekt efektywnosci procesu interkalacji w ogniwach litowych",Ceramics 54, 1997, Polish Ceramic Bulletin 16
 165. J. Molenda, T. Bak, J. Marzec, "Electrical and electrochemical properties of niobium disulphide", Physica Status Solidi (A) 156 (1996) 159
 166. J. Molenda, K. Krzywanek, T. Bak, "Influence of lithium on the electronic properties of molybdenium disulphide", Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry 43 (1995) 219
 167. J. Molenda, K. Krzywanek, "Electrical properties of molybdenium disulphide at temperatures 77 - 380K", Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry 43(1995) 203
 168. J. Molenda, "Electronic aspect of intercalating alkaline metals into transition metal compounds", Solid State Phenomena 41 (1995) 17
 169. J. Molenda, A. Kubik, "Electrical properties of nonstoichiometric WO3-y at temperatures 77 to 300K", Physica Status Solidi (B) 191 (1995) 471
 170. J. Molenda, "Electronic transport in highly nonstoichiometric 3d systems of elevated temperatures", High Temperature Materials and Processes 13, No.3 (1994) 229
 171. J. Molenda, A. Stoklosa, T. Bak, "Ionic and electronic defect structure of a high-Tc superconductor YBa2Cu3O7-d", Solid State Phenomena 39-40 (1994) 99
 172. J. Molenda, K. Krzywanek, "Electrical and electrochemical properties of molybdenium disulphide", Solid State Phenomena 39-40 (1994) 127
 173. J. Molenda, T. Bak, "Effect of molybdenum on the properties of LiyMoxVO2 cathodes", Physica Status Solidi (A) 139 (1993) 161
 174. J. Molenda, T. Bak, "Effect of tungsten on the electrical and electrochemical properties of the LiyWxVO2 cathode", Physica Status Solidi (A) 135 (1993) 263
 175. J. Molenda, T. Bak, A. Stoklosa, "Influence of lithium on the electronic structure of YBa2Cu3O7-d", Physica C 207 (1993) 147
 176. J. Molenda, T. Bak, "Electronic and electrochemical properties of nonstoichiometric tungsten diselenide", Physica Status Solidi (B) 178 (1993) 205
 177. A. Stoklosa, J. Molenda, T. Bak, "Structure of point defects of YBa2Cu3O7-d at high temperatures", Solid State Ionics 51 (1992) 27
 178. J. Molenda, "The mechanism of charge carrier transport in nonstoichiometric YBa2Cu3O7-d at high temperatures", High Temperature Materials and Processes 10 (1992) 223
 179. J. Molenda, "Thermally activated and non-activated charge transport processes in NaxMO2 oxides", Journal of Thermal Analysis 38 (1992) 2171
 180. J. Molenda, "Temperature dependences of electrical and electrochemical properties of titanium disulfide", Journal of Thermal Analysis 38 (1992) 2163
 181. D. Than, J. Molenda, A. Stoklosa, "Correlation between electronic and electrochemical properties of LixTi1+yS2", Electrochimica Acta, 36 No.10 (1991) 1555
 182. J. Molenda, A. Stoklosa, H. Soliman, "Transport properties of manganese doped ferrous oxide at high temperatures", Solid State Ionics 45 (1991) 109
 183. J. Molenda, "Electronic structure in relation to the reactivity nonstoichiometric AxMX2 layered compounds", Physica Status Solidi (B) 165 (1991) 419
 184. J. Molenda, A. Stoklosa, T. Bak, "Transport properties of YBa2Cu3O7-d at high temperatures", Physica C 175 (1991) 555
 185. J. Molenda, A. Stoklosa, "Electronic and electrochemical properties of nickel bronze NaxNiO2", Solid State Ionics 38 (1990) 1
 186. J. Molenda, A. Stoklosa, S. Mrowec, Do Than, "On the defect structure and electronic properties of titanium disulfide", Physica Status Solidi (A) 119 (1990) 571
 187. J. Molenda, A. Stoklosa, Do Than, T. Bak, "Electrical properties of Ti1+yS2 at temperatures 77 to 300K", Physica Status Solidi (A) 119 (1990) 221
 188. J. Molenda, A. id="column2" Stoklosa, "Electronic structure and electrochemical properties of VO2", Solid State Ionics, 36 (1989) 43
 189. J. Molenda, A. Stoklosa, T. Bak, "Modification in the electronic structure of cobalt bronze LixCoO2 and the resulting electrochemical properties", Solid State Ionics 36 (1989) 53
 190. J. Molenda, "Electronic structure in relation to alkaline bronzes reactivity"

  Reactivity of Solids, 5 (1988) 305
 191. J. Molenda, A. Stoklosa, W. Znamirowski, "Transport properties of ferrous oxide, Fe1-yO at high temperature", Physica Status Solidi (B) 142 (1987) 517
 192. J. Molenda, "Thermoelectric power of ferrous oxide, Fe1-yO, at high temperatures", Solid State Ionics 23 (1987) 29
 193. J. Molenda, A. Stoklosa, W. Znamirowski, "Electrical properties of manganese doped ferrous oxide at high temperatures", Solid State Ionics 24 (1987) 39
 194. J. Molenda, A. Stoklosa, Do Than, "Relation between ionic and electronic defects of Na0.7MnO2 bronze and its electrochemical properties", Solid State Ionics 24 (1987) 33
 195. J. Molenda, "Correlation between electronic and electrochemical properties of AxMO2 type electrode materials. Electronic criterion", Solid State Ionics 21 (1986) 263
 196. A. Stoklosa, J. Molenda, D. Than, "Structure of ionic and electronic defects in cobalt bronze NaxCoO2", Solid State Ionics, 15 (1985) 211
 197. J. Molenda, A. Stoklosa, "Thermograwimetric studies of NaxMO2 bronze", Thermochimica Acta 92 (1985) 557
 198. J. Molenda, C. Delmas, P. Dordor, A. Stoklosa, "Transport properties of NaxCoO2-y", Solid State Ionics 12 (1984) 473
 199. J. Molenda, "Electronic processes in electrode materials of AxMX2 - type", Physica Status Solidi (B) 122 (1984) 591
 200. J. Molenda, C. Delmas, P. Hagenmuller, "Electronic and electrochemical properties of NaxCoO2-y cathode", Solid State Ionics 9/10 (1983) 431
 201. J. Molenda, S. Mrowec, A. Stoklosa, "Semiconducting properties of ferrous sulfide at high temperatures", Solid State Ionics 1 (1980) 273