dr hab. inż. Konrad Świerczek, prof. AGH
Katedra Energetyki Wodorowej
Wydział Energetyki i Paliw
Akademia Górniczo-Hutnicza


MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH


1. J. Molenda, K. Świerczek
rozdział p.t. „Strategies for perspective cathode materials for IT-SOFC”
w J.T.S. Irvine, P. Connor (Eds.) „Solid Oxide Fuels Cells: Facts and Figures”
Springer, 2013
ISBN 978-1-4471-4455-7

2. K. Świerczek
„Projektowanie właściwości fizykochemicznych tlenkowych materiałów katodowych dla ogniw IT-SOFC oraz Li-ION”
Ceramika / Ceramics, 111 (2010)
ISSN 0860-3340, ISBN 978-83-60958-68-1


LISTA PUBLIKACJI Z THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST
(LISTA FILADELFIJSKA)1. D. Baster, A. Takasaki, C. Kuroda, E. Hanc, S.-H. Lee, K. Świerczek, J.S. Szmyd, J.-Y. Kim, J. Molenda
„Effect of mechanical milling on electrochemical properties of Ti45Zr38-xNi17+x (x = 0, 8) quasicrystals produced by rapid-quenching”
Journal of Alloys and Compounds, zaakceptowane do druku
IF (2012) 2.390

2. A. Kulka, D. Baster, M. Dudek, M. Kiełbasa, A. Milewska, W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda
„Electrochemical properties of chemically modified phosphoolivines as cathode materials
for Li-ion batteries”
Journal of Power Sources, zaakceptowane do druku
IF (2012) 4.675

3. Y. Shen, H. Zhao, K. Świerczek, Z. Du, Z. Xie
„Lattice structure, sintering behavior and electrochemical performance of La1.7Ca0.3Ni1-xCuxO4+? as cathode material for intermediate-temperature solid oxide fuel cell”
Journal of Power Sources 240 (2013) 759-765
IF (2012) 4.675

4. A. Kusior, J. Klich-Kafel, A. Trenczek-Zając, K. Świerczek, M. Radecka, K. Zakrzewska
„TiO2-SnO2 nanomaterials for gas sensing and photocatalysis”
Journal of the European Ceramic Society 33 (2013) 2285-2290
IF (2012) 2.360

5. K. Świerczek, A. Klimkowicz, K. Zheng, B. Dabrowski
„Synthesis, crystal structure and electrical properties of A-site cation ordered BaErMn2O5 and BaErMn2O6”
Journal of Solid State Chemistry 203 (2013) 68-73
IF (2012) 2.040

6. J. Molenda, A. Kulka, A. Milewska, W. Zając, K. Świerczek
„Structural, transport and electrochemical properties of LiFePO4 substituted in lithium and iron sublattices (Al, Zr, W, Mn, Co and Ni)”
Materials 6 (2013) 1656-1687
IF (2012) 2.247

7. D. Baster, K. Zheng, W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda
„Towards elucidation of delithiation mechanism of zinc-substituted LiFePO4”
Electrochimica Acta 92 (2013) 79-86
IF (2012) 3.777

8. C. Kuroda, K. Zheng, K. Świerczek
„Characterization of novel GdBa0.5Sr0.5Co2-xFexO5+? perovskites for application in IT-SOFC cells”
International Journal of Hydrogen Energy 38(2) (2013) 1027-1038
IF (2012) 4.054

9. K. Zheng, A. Gorzkowska-SobaŚ, K. Świerczek
„Evaluation of Ln2CuO4 (Ln: La, Pr, Nd) oxides as cathode materials for IT-SOFCs”
Materials Research Bulletin 47(12) (2012) 4089-4095
IF 1.913

10. B. Gędziorowski, K. Świerczek, J. Molenda
„La1-xBaxCo0.2Fe0.8O3-? perovskites for application in intermediate temperature SOFCs”
Solid State Ionics 225 (2012) 437-442
IF 2.046

11. W. Zając, E. Hanc, A. Gorzkowska-SobaŚ, K. Świerczek, J. Molenda
„Nd-doped Ba(Ce,Zr)O3-? proton-conductors for application in conversion of CO2 into liquid fuels”
Solid State Ionics 225 (2012) 297-303
IF 2.046

12. A. Kulka, A. Milewska, W. Zając, K. Świerczek, E. Hanc, J. Molenda
„Possibility of modification of phosphoolivine by substitution in Li sublattice”
Solid State Ionics 225 (2012) 575-579
IF 2.046

13. S. Kolesnik, B. Dabrowski, O. Chmaissem, S. Avci, J.P. Hodges, M. Avdeev, K. Świerczek
„Enhancement of the Curie temperature in NdBaCo2O5.5 by A-site Ca substitution”
Physical Review B 86(6) (2012) 064434
IF 3.767

14. S. Kolesnik, B. Dabrowski, O. Chmaissem, K. Wojciechowski, K. Świerczek
„Comparison of magnetic and thermoelectric properties of (Nd,Ca)BaCo2O5.5 and (Nd,Ca)CoO3”
Journal of Applied Physics, 111(7) (2012) 07D727
IF 2.210

15. K. Świerczek
„Physico-chemical properties of Ln0.5A0.5Co0.5Fe0.5O3-? (Ln: La, Sm; A: Sr, Ba) cathode materials and their performance in electrolyte-supported intermediate temperature solid oxide fuel cell”
Journal of Power Sources 196(17) (2011) 7110-7116
IF 4.951

16. M. Kimura, K. Świerczek, J. Marzec, J. Molenda
„Influence of aluminum on physico-chemical properties of lithium iron phosphate”
Functional Materials Letters 4(2) (2011) 123-127
IF 0.724

17. J. Han, K. Zheng, K. Świerczek
„Nickel-based layered perovskite cathode materials for application in Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cells”
Functional Materials Letters 4(2) (2011) 151-155
IF 0.724

18. K. Świerczek
„Electrolyte-supported IT-SOFC with LSCF - SCFN composite cathode”
Solid State Ionics 192(1) (2011) 486-490
IF 2.646

19. W. Zając, L. Suescun, K. Świerczek, J. Molenda
„Structural and electrical properties of grain boundaries in Ce0.85Gd0.15O1.925
solid electrolyte modified by addition of transition metal ions”
Journal of Power Sources 194(1) (2009) 2-9
IF 3.792

20. M. Gozu, K. Świerczek, J. Molenda
„Structural and transport properties of layered Li1+x(Mn1/3Co1/3Ni1/3)1-xO2 oxides prepared by a soft chemistry method”
Journal of Power Sources 194(1) (2009) 38-44
IF 3.792

21. K. Świerczek
„Oxygen nonstoichiometry and transport properties of selected La1-xSrxCo1-y-zFeyNizO3-? perovskites”
Polish Journal of Chemistry 83(8) (2009) 1437-1442
IF 0.523

22. K. Świerczek, J. Marzec
„Structural properties of SrCo0.2Fe0.8O3-? oxide: oxygen nonstoichiometry, vacancy ordering and broken local symmetry”
Polish Journal of Chemistry 83(8) (2009) 1489-1496
IF 0.523
23. J. Molenda, J. Krupiński, W. Zając, K. Świerczek
„Evaluation of La0.5Sr0.5Co0.5Fe0.25Mn0.25O3-? perovskite-type oxide as the cathode material for Solid Oxide Fuel Cells”
Polish Journal of Chemistry 83(8) (2009) 1497-1506
IF 0.523

24. J.-S. Kang, H.J. Lee, D.H. Kim, S. Kolesnik, B. Dabrowski, K. Świerczek, J. Lee, B. Kim, B.I. Min
„Valence and spin states, and the metal-insulator transition in ferromagnetic
La2-xSrxMnNiO6 (x = 0, 0.2)”
Physical Review B 80(4) (2009) 045115
IF 3.475

25. K. Świerczek, B. Dabrowski, L. Suescun, S. Kolesnik
„Crystal structure and magnetic properties of high oxygen pressure annealed
Sr1-xLaxCo0.5Fe0.5O3-? (0 ? x ? 0.5)”
Journal of Solid State Chemistry 182(2) (2009) 280-288
IF 2.340

26. K. Świerczek
„Thermoanalysis, nonstoichiometry and thermal expansion of La0.4Sr0.6Co0.2Fe0.8O3-?, La0.2Sr0.8Co0.2Fe0.8O3-?? La0.9Sr0.1Co1/3Fe1/3Ni1/3O3-? and La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.6Ni0.2O3-? perovskites”
Solid State Ionics 179(1-6) (2008) 126-130
IF 2.425

27. M. Gateshki, L. Suescun, S. Kolesnik, J. Mais, K. Świerczek, S. Short, B. Dabrowski „Structural, magnetic and electronic properties of LaNi0.5Fe0.5O3 in the temperature range 5 - 1000 K”
Journal of Solid State Chemistry 181(8) (2008) 1833-1839
IF 1.910

28. J. Molenda, K. Świerczek,W. Zając
„Functional materials for the IT-SOFC”
Journal of Power Sources 173(2) (2007) 657-670
IF 2.809

29. K. Świerczek, M. Gozu
„Structural and electrical properties of selected La1-xSrxCo0.2Fe0.8O3 and La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.6Ni0.2O3 perovskite type oxides”
Journal of Power Sources 173(2) (2007) 695-699
IF 2.809

30. W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda
„Thermochemical compatibility between selected (La,Sr)(Co,Fe,Ni)O3 cathodes and rare earth doped ceria electrolytes”
Journal of Power Sources 173(2) (2007) 675-680
IF 2.809

31. W. Ojczyk, J. Marzec, K. Świerczek, W. Zając, M. Molenda, R. Dziembaj, J. Molenda, „Studies of selected synthesis procedures of the conducting LiFePO4 - based composite cathode materials for Li - ion batteries”
Journal of Power Sources 173(2) (2007) 700-706
IF 2.809

32. J. Molenda, W. Ojczyk, K. Świerczek, W. Zając, F. Krok, J. Dygas, R. S. Liu
„Diffusional mechanism of deintercalation in LiMnyFe1-yPO4 cathode material”
Solid State Ionics 177(26-32) (2006) 2617-2624
IF 2.190

33. K. Świerczek, J. Marzec, D. Pałubiak, W. Zając and J. Molenda
„LFN and LSCFN perovskites - structure and transport properties”
Solid State Ionics 177(19-25) (2006) 1811-1817
IF 2.190

34. K. Świerczek, J. Marzec, J. Molenda
„La1-xSrxCo1-y-zFeyNizO3 perovskites - possible new cathode materials for an intermediate temperature Solid Oxide Fuel Cells”
Materials Science - Poland 24(1) (2006) 115-122
IF 0.334

35. J. Molenda, K. Świerczek, W. Zając
„Wysokotemperaturowe tlenkowe ogniwa paliwowe - nowe kierunki badań”
Przemysł Chemiczny 84(11) (2005) 845-852
IF 0.104

36. J. Molenda, M. Ziemnicki, K. Świerczek, J. Marzec
„Transport and electrochemical properties of LiyNixMn2-xO4 (0.1 ? x ? 0.5)”
Defects and Diffusion in Ceramics - An Annual Retrospective VII, Defect and Diffusion Forum 242-244 (2005) 65-76
IF 0.483

37. W. Ojczyk, J. Marzec, K. Świerczek, J. Molenda
„Lithium diffusion in LiMnyFe1-yPO4 cathode material”
Defect and Diffusion Forum 237-240 (2005) 1299-1305
IF 0.483

38. K. Świerczek, J. Marzec, W. Ojczyk, J. Molenda
„Structural and transport properties of La1-xSrxCo1-y-zFeyNizO3-? perovskites”
Defect and Diffusion Forum 237-240 (2005) 1293-1298
IF 0.483

39. J. Molenda, J. Marzec, K. Świerczek, D. Pałubiak, W. Ojczyk, M. Ziemnicki
„The effect of 3d substitutions in the manganese sublattice on the electrical and electrochemical properties of manganese spinel”
Solid State Ionics 175(1-4) (2004) 297-304
IF 1.862

40. J. Molenda, J. Marzec, K. Świerczek, W. Ojczyk, M. Ziemnicki, M. Molenda,
M. Drozdek, R. Dziembaj
„The effect of 3d substitutions in the manganese sublattice on the charge transport mechanism and electrochemical properties of manganese spinel”
Solid State Ionics 171(3-4) (2004) 215-227
IF 1.862

41. J. Molenda, K. Świerczek, J. Marzec, R. S. Liu
„Charge transport mechanism in LiCoyMn2-yO4 cathode material”
Solid State Ionics 157(1-4) (2003) 101-108
IF 1.599

42. K. Świerczek, J. Marzec, M. Marzec, J. Molenda
„Crystallographic and electronic properties of Li1+?Mn2-?O4 spinels prepared by HT synthesis”
Solid State Ionics 157(1-4) (2003) 89-93
IF 1.599

43. J. Marzec, K. Świerczek, J. PrzewoŸnik, J. Molenda, D. R. Simon, E. M. Kelder,
J. Schoonman
„Conduction mechanism in operating a LiMn2O4 cathode”
Solid State Ionics 146(3-4) (2002) 225-237
IF 1.768

44. J. Molenda, K Świerczek, M. Molenda, J. Marzec
„Electronic structure and reactivity of Li1-xMn2O4 cathode”
Solid State Ionics 135(1-4) (2000) 53-59
IF 1.529

45. J. Molenda, K. Świerczek, W. Kucza, J. Marzec, A. Stokłosa
„Electrical properties of LiMn2O4-? at temperatures 220 - 1100K”
Solid State Ionics 123(1-4) (1999) 155-163
IF 1.439


LISTA POZOSTAŁYCH PUBLIKACJI


1. A. Klimkowicz, K. Zheng, G. Fiołka, K. Świerczek
„Modyfikacja BaYMn2O5+? w aspekcie rozwoju technologii magazynowania tlenu w tlenkach perowskitowych”
Chemik, praca w wersji polskiej i angielskiej, zaakceptowane do druku

2. A. Klimkowicz, K. Zheng, G. Fiołka, K. Świerczek
„Materiały ceramiczne z grupy perowskitów podwójnych na bazie BaYMn2O5+? dla technologii magazynowania tlenu”
Materiały ceramiczne / Ceramic Materials, zaakceptowane do druku

3. B. Łysoń-Sypień, A. Czapla, K. Zakrzewska, K. Świerczek, M. Radecka, M. Rękas, K. Michalow, T. Graule
„Influence of grain size on gas sensing properties of TiO2 nanopowders”
Procedia Engineering 47 (2012) 1057

4. K. Świerczek
„Cathode materials for SOFC”
Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cell Association 6 (2011) 77

5. K. Świerczek, B. Pelic, J. Molenda
„Wybrane właściwości fizykochemiczne perowskitów serii Sm1-xSrxCo0,2Fe0,8O3-?”
Materiały ceramiczne / Ceramic Materials 61(2) (2009) 92

6. W. Zając, Ł. Kurpaska, K. Świerczek, J. Molenda
„Charakterystyka i modyfikacja właściwości granic międzyziarnowych dwutlenku ceru domieszkowanego gadolinem”
Materiały ceramiczne / Ceramic Materials 60(4) (2008) 234

7. K. Świerczek, W. Zając, J. Molenda
„Materiały elektrolitowe i katodowe dla ogniw paliwowych typu SOFC
I. Synteza metodami niskotemperaturowymi, charakterystyka wybranych właŚciwoŚci fizykochemicznych”
Ceramika / Ceramics (Polski Biuletyn Ceramiczny) 96 (2006) 581

8. W. Zając, K. Świerczek, J. Marzec, J. Molenda
„Materiały elektrolitowe i katodowe dla ogniw paliwowych typu SOFC
II. Stabilność wysokotemperaturowa złącza elektrolit - katoda”
Ceramika / Ceramics (Polski Biuletyn Ceramiczny) 96 (2006) 627

9. W. Ojczyk, J. Marzec, K. Świerczek, W. Zając, M. Molenda, R. Dziembaj, D. Majda,
J. Molenda
„Zarys technologii otrzymywania kompozytowych materiałów katodowych na bazie LiFePO4”
Ceramika / Ceramics (Polski Biuletyn Ceramiczny) 96 (2006) 389

10. M. Ziemnicki, K. Świerczek, J. Marzec, P. Wilk, J. Molenda
„Structural, electrical and electrochemical properties of the LiFeyMn2-yO4 (0?y?0.5) system”
Molecular Physics Reports 35 (2002) 21

11. J. Molenda, J. Marzec, P.Wilk, K. Świerczek, M. Ziemnicki, W. Ojczyk
„The effect of 3d substitutions in the manganese sublattice on the charge transport mechanism in manganese spinel”
Molecular Physics Reports 35 (2002) 36

12. K. Świerczek, J. Marzec, M. Marzec, J. Molenda
„Electrical and electrochemical properties of the Li1+?Mn2-?O4 delta spinels as applied in lithium batteries”
Molecular Physics Reports 35 (2002) 54

13. K. Świerczek, J. Marzec, M. Marzec, J. Molenda
„Influence on physico-chemical properties of LiFexMn2-xO4 upon iron doping”
New Trends in Intercalation Compounds for Energy Storage,
Kluwer Academic Publishers (2002) 613, eds. J. Julien et al.

14. J. Molenda, K. Świerczek, M. Marzec, M. Molenda, J. Marzec, J. PrzewoŸnik
„Lithium cell performance and the electronic structure of the Li1-xMn2O4 cathode”
ITE-Battery Letters, 1 (2000) 21

15. J. Molenda, K. Świerczek, J. Marzec, J. PrzewoŸnik, Cz. Kapusta
„Crystallographic structure of LixMn2O4”
Molecular Physics Reports 27 (2000) 81


MATERIAŁY KONFERENCYJNE I INNE


1. K. Świerczek, N. Yoshikura, K. Zheng, A. Klimkowicz
„Correlation between crystal and transport properties in LnBa0.5Sr0.5Co1.5Fe0.5O5+? (Ln - selected lanthanides, Y)”
Proceedings of the 19th International Conference on Solid State Ionics, 2-7 June 2013, Kyoto, Japan

2. K. Zheng, K. Świerczek, J. Bratek, A. Klimkowicz
„Ordered perovskite-type anode and cathode materials for solid oxide fuel cells”
Proceedings of the 19th International Conference on Solid State Ionics, 2-7 June 2013, Kyoto, Japan

3. A. Klimkowicz, K. Świerczek, K. Zheng, G. Fiołka, A. Takasaki
„Evaluation of BaLnMn2O5+? (Ln - selected lanthanides, Y) for oxygen storage technology”
Proceedings of the 19th International Conference on Solid State Ionics, 2-7 June 2013, Kyoto, Japan

4. K. Zheng, K. Świerczek
„Carbon-deposition-resistant and sulfur-tolerant anode materials for Solid Oxide Fuel Cells fueled by syngas”
Proceedings of the 1st KIC InnoEnergy Scientist conference, 4-9 November 2012, Leuven, Belgium

5. D. Baster, A. Takasaki, C. Kuroda, E. Hanc, S.-H. Lee, K. Świerczek, J.S. Szmyd, J.-Y. Kim, J. Molenda
„Effect of mechanical milling on electrochemical properties of Ti45Zr38-xNi17+x (x = 0; 8) quasicrystals produced by rapid-quenching”
Proceedings of the MH2012 International Symposium on Metal-Hydrogen systems - fundamentals and applications, 21 - 26 October 2012, Kyoto, Japan

6. K. Zheng, D. Baster, J. Molenda, K. Świerczek
„Role of dimensional parameters for determination of diffusion coefficient D and surface exchange coefficient K: case study for oxygen storage materials, electrode materials for SOFCs, and materials for Li-ion and Na batteries”
Proceedings of the PRIME2012 Pacific Rim meeting on Electrochemical and Solid-state Science, 7 - 12 October 2012, Honolulu, USA

7. K. Zheng, A. Klimkowicz, G. Fiołka, K. Świerczek
„Materiały ceramiczne z grupy perowskitów podwójnych na bazie BaYMn2O5+d dla technologii magazynowania tlenu”
Materiały konferencyjne konferencji Polska Ceramika 2012, 9 - 12 wrzesień 2012, Kraków

8. K. Zheng, K. Świerczek
„Materiały anodowe z grupy Sr2-xBaxMMoO6-? (M: Fe, Co, Ni) dla zastosowania w ogniwach SOFC zasilanych gazem syntezowym”
Materiały konferencyjne 7 Kongresu technologii chemicznej: technologia chemiczna dzisiaj i jutro, 8 - 12 lipiec 2012, Kraków

9. K. Zheng, K. Świerczek
„Modyfikacja BaYMn2O5+? w aspekcie rozwoju technologii magazynowania tlenu w tlenkach perowskitowych”
Materiały konferencyjne 7 Kongresu technologii chemicznej: technologia chemiczna dzisiaj i jutro, 8 - 12 lipiec 2012, Kraków

10. A. Kulka, M. Dudek, M. Kiełbasa, W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda
„Możliwość zmiany mechanizmu reakcji elektrodowej LiFePO4 na drodze podstawienia w podsieci żelaza”
Materiały konferencyjne 7 Kongresu technologii chemicznej: technologia chemiczna dzisiaj i jutro, 8 - 12 lipiec 2012, Kraków

11. A. Kulka, M. Dudek, M. Kiełbasa, W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda
„Możliwość podstawienia LiFePO4 w podsieci fosforu jonami Mo lub W oraz nowe materiały na bazie polianionów zawierających Mo lub W jako materiały katodowe dla ogniw litowych”
Materiały konferencyjne 7 Kongresu technologii chemicznej: technologia chemiczna dzisiaj i jutro, 8 - 12 lipiec 2012, Kraków

12. A. Kulka, M. Dudek, M. Kiełbasa, W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda
„WłaŚciwoŚci strukturalne, transportowe i elektrochemiczne fosfooliwinów podstawianych w podsieci żelaza, LiFe1-xMxPO4 (M = Mn, Co, Ni) jako materiałów katodowych dla ogniw litowych”
Materiały konferencyjne 7 Kongresu technologii chemicznej: technologia chemiczna dzisiaj i jutro, 8 - 12 lipiec 2012, Kraków

13. K. Zheng, K. Świerczek
„Double-perovskite-based anode materials for Solid Oxide Fuel Cells fueled by syngas”
Proceedings of the 10th European Solid Oxide Fuel Cell Forum, 26 - 29 June 2012, Lucerne, Switzerland

14. A. Kulka, M. Dudek, M. Kiełbasa, W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda
„Transport properties of doped LiFe1-xMxPO4 (M = Mn, Co, Ni)”
Proceedings of the IMLB 2012: 16th International Meeting on Lithium Batteries: new era for smart energy storage, 17 - 22 June 2012, Jeju, South Korea

15. A. Kulka, M. Dudek, M. Kiełbasa, W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda
„Electrochemical properties of doped LiFe1-xMxPO4 (M = Mn, Co, Ni) as a cathode material for Li-ion batteries”
Proceedings of the IMLB 2012: 16th International Meeting on Lithium Batteries: new era for smart energy storage, 17 - 22 June 2012, Jeju, South Korea

16. K. Świerczek, K. Zheng
„Oxygen storage in perovskite oxides”
Proceedings of the Transport Process in Oxides for Hydrogen in High Temperature meeting, 29 February - 02 March 2012, Oslo, Norway

17. K. Zheng, K. Świerczek
„Double perovskites as anodes for SOFC cells”
Proceedings of the Transport Process in Oxides for Hydrogen in High Temperature meeting, 29 February - 02 March 2012, Oslo, Norway

18. W. Zając, E. Hanc, A. Milewska, K. Świerczek, J. Molenda
„Structural properties of Ba1-xSrx(Ce0.5Zr0.5)0.9Nd0.1O2.95 perovskite-type oxides”
Proceedings of the 4th European Fuel Cell Technology & Applications Piero Lunghi Conference, 14 - 16 December 2011, Rome, Italy

19. K. Zheng, A. Gorzkowska-SobaŚ, K. Świerczek
„Evaluation of Ln2CuO4ą? (Ln: La, Pr, Nd) oxides as cathode materials for IT-SOFC”
Proceedings of the Smart Materials for hydrogen and renewable energy, 3rd Polish Forum on Fuel Cells and Hydrogen Technologies, 29 - 30 November 2011, Warszawa

20. C. Kuroda, K. Świerczek
„Characterization of GdBa0.5Sr0.5Co2-xFexO5.5ą? double perovskites for application in IT-SOFC cells”
Proceedings of the Smart Materials for hydrogen and renewable energy, 3rd Polish Forum on Fuel Cells and Hydrogen Technologies, 29 - 30 November 2011, Warszawa

21. B. Gędziorowski, K. Świerczek, J. Molenda
„La1-xBaxCo0.2Fe0.8O3-? perovskites for application in intermediate temperature SOFCs”
Proceedings of the 18th International Conference on Solid State Ionics, 03 - 08 July 2011, Warszawa

22. A. Kulka, K. Świerczek, W. Zając, A. Milewska, E. Hanc, B. Gędziorowski, J. Molenda
„Modification of phosphoolivine by substitutions in Li and Fe sublattice”
Proceedings of the 18th International Conference on Solid State Ionics, 03 - 08 July 2011, Warszawa

23. J. Molenda, K. Świerczek, W. Zając, A. Milewska
„Influence of preparation method on structural, microstructural, transport and electrochemical properties of LiFePO4”
Proceedings of the 18th International Conference on Solid State Ionics, 03 - 08 July 2011, Warszawa

24. K. Świerczek, J. Molenda
„Cathode materials for IT-SOFC”
Materiały konferencyjne XII Krajowego Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów,
1 - 4 grudzień 2010, Ustroń

25. M. Kimura, K. Świerczek, J. Marzec, J. Molenda
„Influence of Al on physico-chemical properties of LiFePO4”
Materiały konferencyjne XII Krajowego Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów,
1 - 4 grudzień 2010, Ustroń

26. J. Han, K. Zheng, K. Świerczek
„Novel Ni-based layered perovskite cathode materials for application in IT-SOFC”
Materiały konferencyjne XII Krajowego Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów,
1 - 4 grudzień 2010, Ustroń

27. K. Świerczek, J. Molenda
„Optimization of structural properties of cathode materials for IT-SOFC”
Proceedings of the International Workshop Development of Solid Oxide Fuel Hybrid System with Bio-Fuels for Distributed Energy Generation, 22 - 23 listopad 2010, Kraków

28. K. Świerczek
„Physico-chemical properties of Ln0.5A0.5Co0.5Fe0.5O3-? (Ln: La, Sm; A: Sr, Ba) cathode materials and their performance in electrolyte supported IT-SOFC”
Proceeding of the 9th European Solid Oxide Fuel Cell Forum, 29 June - 2 July 2010, Lucerne, Switzerland

29. J. Molenda, K. Świerczek
„Strategies for Perspective Cathode materials for IT-SOFC”
Proceeding of the 9th European Solid Oxide Fuel Cell Forum, 29 June - 2 July 2010, Lucerne, Switzerland

30. K. Świerczek
„Evaluation of various perovskite oxides as SOFC cathodes”
Proceedings of Second Polish Forum Fuel Cells and Hydrogen Technologies, 7 - 10 wrzesień 2009, Kocierz

31. K. Świerczek
“Crystal structure, electrical conductivity, reaction with oxygen and catalytic properties of selected (La,Sm)1-x(Sr,Ba)x(Co,Fe,Ni)O3-? perovskite type oxides”
Proceedings of the 17th International Conference on Solid State Ionics, 28 June - 03 July 2009, Toronto, Canada

32. J. Molenda, K. Świerczek
„Transition metal oxides for functional cathode materials”
Proceedings of the 17th International Conference on Solid State Ionics, 28 June - 03 July 2009, Toronto, Canada

33. B. Dabrowski, L. Suescun, O. Chmaissem, K. Świerczek, S. Remsen
„Oxygen vacancy content, ordering, and structures of La1-xSrxMnO3-d”
Proceedings of the 17th International Conference on Solid State Ionics, 28 June - 03 July 2009, Toronto, Canada

34. K. Świerczek, W. Zając, J. DurnaŚ, J. Kołacz, J. Molenda
„Electrolyte-supported solid oxide fuel cell with composite cathode”
Proceedings of the 7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 28 June - 03 July 2009, Kraków, Poland

35. K. Świerczek, M. Gozu, J. Molenda
„Structural, transport and electrochemical properties of Li1+x(Mn1/3Co1/3Ni1/3)1-xO2 (0 ? x ? 0.09) layered oxides”
Materiały konferencyjne XI Krajowego Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów,
14 - 17 wrzesień 2008, Grybów

36. J. Molenda, J. Marzec, K. Świerczek, W. Zając
„Charge transport and oxygen reduction mechanism at Solid Oxide Fuel Cell cathode”
Materiały konferencyjne XI Krajowego Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów,
14 - 17 wrzesień 2008, Grybów

37. B. Dabrowski, L. Suescun, O. Chmaissem, K. Świerczek, S. Remsen
„Oxygen vacancy ordering and mix-conducting properties of La1-xSrxMnO3-d”
Materiały konferencyjne XI Krajowego Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów,
14 - 17 wrzesień 2008, Grybów

38. W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda
„Effect of transition metal ions on grain boundaries of Ce0.85Gd0.15O1.925”
Materiały konferencyjne XI Krajowego Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów,
14 - 17 wrzesień 2008, Grybów

39. K. Świerczek
„Wybrane właściwości fizykochemiczne perowskitów serii Sm1-xSrxCo0,2Fe0,8O3-? oraz Sm1-xSrxCo0,2Fe0,6Ni0,2O3-?”
Materiały konferencyjne V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Polska Ceramika 2008, 14 - 17 wrzesień 2008, Kraków

40. K. Świerczek
„Oxygen nonstoichiometry and transport properties of selected La1-xSrxCo1-y-zFeyNizO3-? perovskites”
Materiały konferencyjne International Seminar on Diffusion and Reactions: Multiscale Phenomena, 12 - 13 wrzesień 2008, Kraków

41. J. Molenda, J. Marzec, K. Świerczek, W. Zając
„Charge transport and oxygen reduction mechanism at IT-SOFC cathode”
Proceedings of the 8th European SOFC Forum, 30 June - 4 July 2008, Lucerne, Switzerland

42. J. Molenda, K. Świerczek, J. Marzec, W. Zając
„Functional cathode materials for Solid Oxide Fuel Cells”
Proceedings of the Second European Fuel Cell Technology and Applications Conference, EFC2007, 11 - 14 December 2007, Rome, Italy

43. M. Gozu, K. Świerczek, J. Molenda
„Structural, transport and electrochemical properties of Li1+x(Mn1/3Co1/3Ni1/3)1-xO2 (0 ? x ? 0.09) layered oxides”
Materiały konferencyjne 8th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport, 23 - 27 maj 2007, Vilnius, Lithuania

44. K. Świerczek
„High temperature transport properties of LSCF and LSCFN perovskite materials”
Materiały konferencyjne 8th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport, 23 - 27 maj 2007, Vilnius, Lithuania

45. K. Świerczek
„Perovskite materials for the intermediate temperature Solid Oxide Fuel Cells”
Book of Extended Abstracts of the Xth Symposium on Fast Ions Conductors, 43, 13 - 17 wrzesień 2006, Augustów

46. J. Molenda, K. Świerczek, J. Marzec
„Designing cathode materials for IT-SOFC’s: relations among structure, nonstoichiometry, electrical and catalytic properties”
Materiały konferencyjne International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid Liquid Interface, 28 maj - 1 czerwiec 2006, Kraków

47. K. Świerczek, W. Zając and J. Molenda
„Chemical reactivity in the LSCFN-CGO system - a composite electrolyte / cathode interface in IT-SOFC”
Materiały konferencyjne IRMM - 35, Inorganic Reactions Mechanisms Meeting, 4 - 7 styczeń 2006, Kraków

48. K. Świerczek, J. Marzec, D. Pałubiak, J. Molenda
„LFN and LSCFN perovskites - structure and transport properties”
Book of Abstracts of the 15th International Conference on Solid State Ionics, P481, 17 - 25 lipiec 2005, Baden-Baden, Germany

49. K. Świerczek, J. Marzec, J. Molenda
„Właściwości strukturalne i transportowe tlenków La1-xSrxCo1-y-zFeyNizO3-? - potencjalnych materiałów katodowych dla ogniw paliwowych IT-SOFC”
Materiały konferencyjne IX Krajowego Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów, W7, 9 - 12 grudzień 2004, Wrocław - Borowice

50. K. Świerczek, W. Ojczyk, J. Molenda
„Thermoelectric power measurements of selected electrode materials for lithium cells”
Materiały konferencyjne 2nd European Conference on Thermoelectrics of European Thermoelectric Society, N53, 15 - 17 wrzesień 2004, Kraków

51. J. Molenda, K. Świerczek, J. Marzec, W. Ojczyk
„Electronic and catalytic properties of La1-xSrxCo1-y-zFeyNizO3-? perovskites - cathode materials for SOFC”
Book of abstracts of the International Symposium on Metal - Hydrogen Systems Fundamentals & Applications, 40, 5 - 10 wrzesień 2004, Kraków

52. K. Świerczek, J. Marzec, W. Ojczyk, J. Molenda
„Structural and transport properties of La1-xSrxCo1-y-zFeyNizO3-? perovskites”
Materiały konferencyjne Sixth International Conference on Diffusion in Materials, 18 - 23 lipiec 2004, Kraków

53. W. Ojczyk, J. Marzec, K. Świerczek, J. Molenda
„Lithium diffusion in LiMnyFe1-yPO4 cathode material”
Materiały konferencyjne Sixth International Conference on Diffusion in Materials, 18 - 23 lipiec 2004, Kraków

54. M. Dudek, K. Świerczek, J. Molenda
„Electrical properties of cathode materials based on LiMPO4 (M = Fe, Mn)”
Materiały konferencyjne International Workshop: Impedance Spectroscopy for Characterization of Materials and Structures, 24 - 28 wrzesień 2003, Warszawa

55. J. Molenda, J. Marzec, K. Świerczek, M. Ziemnicki, W. Ojczyk
„The effect of 3d substitutions in the manganese sublattice on the electrical and electrochemical properties of manganese spinel”
Proceedings of the LiBD 2003 - Electrode Materials, N31, 14 - 19 wrzesień 2003, Bordeaux - Arcachon, France

56. K. Świerczek, M. Dudek, J. Molenda
„LiMnPO4 / C composite cathodes for Li - Ion batteries”
Materiały konferencyjne 14th International Conference on Solid State Ionics, 22 - 27 czerwiec 2003, Monterey, USA

57. J. Molenda, J. Marzec, K. Świerczek, M. Ziemnicki, W. Ojczyk
„The effect of 3d substitutions in the manganese sublattice on the electrical and electrochemical properties of manganese spinel”
Materiały konferencyjne 14th International Conference on Solid State Ionics, 22 - 27 czerwiec 2003, Monterey, USA

58. J. Marzec, K. Świerczek, J. PrzewoŸnik, J. Molenda
„Model przejścia fazowego i mechanizmu transportu ładunku w spinelu manganowym”
Materiały zjazdowe XLV Zjazdu PTChem, Kraków 9 - 13 wrzesień (2002) 701

59. M. Ziemnicki, K. Świerczek, J. Marzec, J. Molenda
„Mechanizm podstawiania manganu żelazem w układzie LiFeyMn2-yO4 (0?y?0.5)”
Materiały zjazdowe XLV Zjazdu PTChem, Kraków 9 - 13 wrzesień (2002) 709

60. J. Molenda, J. Marzec, K. Świerczek, M. Ziemnicki, P. Wilk, W. Ojczyk
„Wpływ podstawień 3d w podsieci manganu na mechanizm transportu ładunku w spinelu manganowym”
Materiały zjazdowe XLV Zjazdu PTChem, Kraków 9 - 13 wrzesień (2002) 717

61. K. Świerczek, J. Marzec, M. Marzec, J. Molenda
„Li1+?Mn2-?O4 jako potencjalny materiał katodowy dla ogniw litowych”
Materiały zjazdowe XLV Zjazdu PTChem, Kraków 9 - 13 wrzesień (2002) 704

62. J. Marzec, K. Świerczek, J. Molenda
„Phase transition in LiMn2O4 described in terms of bipolarons”
Materiały konferencyjne 11th International Meeting on Lithium Batteries, 23 - 28 czerwiec 2002, Monterey, USA

63. J. Marzec, K. Świerczek, J. PrzewoŸnik, J. Molenda
„Natura przejścia fazowego i mechanizm transportu ładunku w LiMn2O4 - materiale katodowym dla odwracalnych ogniw litowych”
Materiały konferencyjne VIII Krajowego Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów, 16 - 18 maj 2002, Gdańsk - Jelitkowo

64. K. Świerczek, J. Marzec, M. Marzec, J. Molenda
„Właściwości elektryczne i elektrochemiczne delta spineli Li1+?Mn2-?O4 w aspekcie zastosowania w ogniwach litowych”
Materiały konferencyjne VIII Krajowego Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów, 16 - 18 maj 2002, Gdańsk - Jelitkowo

65. K. Świerczek, J. Marzec, M. Marzec, J. Molenda
„Właściwości strukturalne i elektryczne układu LiFexMn2-xO4 (0 < x < 0,5)”
Materiały konferencyjne VIII Krajowego Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów, 16 - 18 maj 2002, Gdańsk - Jelitkowo

66. J. Molenda, J. Marzec, K. Świerczek, M. Ziemnicki, P. Wilk, W. Ojczyk, R. Dziembaj, M. Molenda
„Wpływ podstawień 3d (Cr, Fe, Co, Ni, Cu) w podsieci manganu na mechanizm transportu ładunku w LiMxMn2-xO4”
Materiały konferencyjne VIII Krajowego Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów, 16 - 18 maj 2002, Gdańsk - Jelitkowo

67. J. Molenda, J. Marzec, K. Świerczek, P. Wilk, R. Dziembaj, M. Molenda
„Własności elektryczne i elektrochemiczne spineli Li - Mn - O otrzymywanych metodę „soft chemistry” oraz metodą wysokotemperaturową”
Materiały konferencyjne VIII Krajowego Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów, 16 - 18 maj 2002, Gdańsk - Jelitkowo

68. K. Świerczek, J. Marzec, M. Marzec, J. Molenda
„Influence on physico-chemical properties of LiFexMn2-xO4 upon iron doping”
Materiały konferencyjne NATO Advanced Study Institute, 22 wrzesień - 2 paŸdziernik 2001, Sozopol, Bulgaria

69. J. Molenda, M. Molenda, J. Marzec, M. Marzec, K. Świerczek, J. PrzewoŸnik, R. Dziembaj
„Evolution of phase transition in LixMn2O4”
Materiały konferencyjne NATO Advanced Study Institute, 22 wrzesień - 2 paŸdziernik 2001, Sozopol, Bulgaria

70. J. Marzec, K. Świerczek, M. Marzec, J. Molenda, R.S. Liu
„Ionic and electronic defect structure of cobalt doped manganese spinel”
Materiały konferencyjne NATO Advanced Study Institute, 22 wrzesień - 2 paŸdziernik 2001, Sozopol, Bulgaria

71. M. Ziemnicki, K. Świerczek, W. Ojczyk, M. Molenda, J. Molenda, R. Dziembaj
„Transport properties of the spinel LiMxMn2-xO4 (M = Cr, Fe, Co, Ni, Cu)”
Materiały konferencyjne NATO Advanced Study Institute, 22 wrzesień - 2 paŸdziernik 2001, Sozopol, Bulgaria

72. K. Świerczek, J. PrzewoŸnik, M. Marzec, J. Molenda,
„Electronic and crystallographic structure of LixCoyMn2-yO4 cathode”
Book of Extended Abstracts of the 13th International Conference on Solid State Ionics, A-OR-31, 8 - 13 lipiec (2001) Cairns, Australia

73. J. Molenda, M. Molenda, J. Marzec, M. Marzec, K. Świerczek, J. PrzewoŸnik, R. Dziembaj
„LiMn2O4: material characterization for Li - Ion batteries”
Materiały konferencyjne International Conference on Materials for Advanced Technologies, 1 - 6 czerwiec 2001, Singapore, Singapore

74. J. Marzec, K. Świerczek, M. Marzec, J. Molenda, R.S. Liu
„Transport properties of LiCoxMn2-xO4”
Materiały konferencyjne International Conference on Materials for Advanced Technologies, 1 - 6 czerwiec 2001, Singapore, Singapore

75. K. Świerczek, J. Marzec, M. Marzec, J. Molenda
„Crystallographic and electronic properties of Li1+?Mn2-?O4 spinels prepared by HT synthesis”
Materiały konferencyjne 6th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport, 9 - 12 maj 2001, Kraków

76. J. Marzec, K. Świerczek, M. Marzec, J. Molenda, R.S. Liu
„Ionic and electronic defect structure of LiCoxMn2-xO4”
Materiały konferencyjne 6th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport, 9 - 12 maj 2001, Kraków

77. J. Molenda, M. Molenda, J. Marzec, M. Marzec, K. Świerczek, J. PrzewoŸnik, R. Dziembaj
„Phase transition in LixMn2O4: material characterization for Li - Ion batteries”
Materiały konferencyjne 6th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport, 9 - 12 maj 2001, Kraków

78. M. Ziemnicki, K. Świerczek, W. Ojczyk, M. Molenda, J. Molenda, R. Dziembaj
„Electrical properties of the spinel LiMxMn2-xO4 (M = Cr, Fe, Co, Ni, Cu)”
Materiały konferencyjne 6th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport, 9 - 12 maj 2001, Kraków

79. J. Marzec, J. Molenda, K. Świerczek, J. PrzewoŸnik
„Lithium cell performance and the phase transition in manganese spinel”
Allied Publisher Ltd., Proceedings of the First Asian Conference on Solid State Ionic Devices. Science & Technology, Chennai, India (2000) 176

80. J. Molenda, K. Świerczek, W. Kucza, J. Marzec
„Transport and electrochemical properties of LiMn2O4”
Materiały konferencyjne 12th International Conference on Solid State Ionics, 6 - 12 czerwiec 1999, Thessaloniki, Greece

81. K. Świerczek, W. Kucza, J. Marzec, J. Molenda
„Modyfikacja własności strukturalnych i elektrycznych spinelu manganowego w procesie deinterkalacji”
Abstrakt VII Krajowego Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów, 5 - 7 maj 1999, Poznań - Kiekrz

82. J. Molenda, W. Kucza, K. Świerczek
„On the defect structure and transport properties of manganese spinel”
Materiały konferencyjne 5th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport, 22 - 25 kwiecień 1998, Warszawa

83. Cz. Kapusta, M. Sikora, W. Kocemba, D. Zając, R. Mycielski, K. Attenkofer, P. Fischer, E. Göring, G. Schütz, K. Świerczek, J. Molenda
„A XANES study of LixMn2O4 spinels”
HASYLAB Annual Report (1998) 261

84. K. Świerczek, J. Molenda
„Własności elektronowe i elektrochemiczne anody węglowej w ogniwach litowych bez litu metalicznego”
Materiały konferencyjne VI Krajowego Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów, 10 - 12 wrzesień 1997, Kraków - Mogilany