UK flag

Badania

Tematyka badawcza:

Dwa obszary badań

Badania podstawowe

Badania stosowane

Badania interdyscyplinarne

Osišgnięcia

Badania naukowe w Katedrze Energetyki Wodorowej prowadzone są w dwóch laboratoriach: laboratorium ogniw paliwowych oraz laboratorium ogniw litowych.
W skład tych laboratoriów wchodzą nastepujące stanowiska pomiarowe:

Laboratorium wysokotemperaturowych stałotlenkowych ogniw paliwowych
 • Stanowisko preparatyki materiałów do zastosowań w ogniwach paliwowych:
  • młyn obrotowo-wibracyjny Spex SamplePrep 8000M
  • prasa jednoosiowa Specac 15T
  • suszarka Venticell 250C
  • suszarka próżniowa Heraeus Vacuum VT6000
  • piece rurowe o maksymalnej temperaturze pracy 1200°C, atmosfera: utleniająca, obojętna, redukcyjna, elektroniczne regulatory przepływu
  • piec komorowy o maksymalnej temperaturze pracy 1750°C, atmosfera: powietrze lub gaz ochronny

 • Stanowisko pomiaru właściwości fizykochemicznych materiałów dla ogniw paliwowych:
  • układ do pomiaru przewodnictwa elektrycznego i siły termoelektrycznej, zakres temperatur: od temperatury pokojowej do 900°C, atmosfera: utleniająca, obojętna, redukcyjna, elektroniczne regulatory przepływu, analizator zawartości tlenu
  • termowaga Q5000IR firmy TA Instruments współpracująca ze spektrometrem masowym ThermoStar firmy Pfeiffer Vacuum pozwalająca na pomiary zmian masy próbek, zakres temperatur: od temperatury pokojowej do 1200°C, atmosfera: utleniająca, obojętna, redukcyjna, elektroniczne regulatory przepływu
  • układ do pomiaru właściwości elektrycznych materiałów metodą spektroskopii impedancyjnej wyposażony w analizator odpowiedzi częstotliwościowej Solartron 1260 oraz inferfejs dielektryczny Solartron 1296, zakres temperatur: od temperatury pokojowej do 900°C, atmosfera: utleniająca, obojętna, redukcyjna, elektroniczne regulatory przepływu, analizator zawartości tlenu
  • napylarka Quorum Technologies Q150RS do nanoszenia elektrod z metali szlachetnych na próbki do pomiarów właściwości elektrycznych techniką spektroskopii impedancyjnej

 • Stanowisko montażu ogniw paliwowych:
  • sondy ceramiczne do montażu wysokotemperaturowych ogniw paliwowych (temperatura pracy do 900°C)

 • Stanowisko testowania ogniw paliwowych:
  • piec rurowy o temperaturze pracy do 1000°C
  • układ gazowy z masowymi kontrolerami przepływu umożliwiający zasilanie badanych ogniw różnymi paliwami gazowymi
  • potencjostat/galwanostat Solartron 1287A z analizatorem odpowiedzi częstotliwościowej Solartron 1252A oraz modułem wysokoprądowym Solartron Power Booster 1290


Laboratorium ogniw litowych
 • Stanowisko preparatyki materiałów do zastosowań w ogniwach litowych:
  • młyn obrotowo-wibracyjny Spex SamplePrep 8000M
  • prasa jednoosiowa Specac 15T
  • suszarka Venticell 250C
  • suszarka próżniowa Heraeus Vacuum VT6000
  • urządzenie do nanoszenia warstw (spin-coater) WS-400EZ-6NPP/lite firmy Laurell Technologies Corporation
  • piece rurowe o maksymalnej temperaturze pracy 1200°C, atmosfera: utleniająca, obojętna, redukcyjna, elektroniczne regulatory przepływu

 • Stanowisko pomiaru właściwości transportowych materiałów dla ogniw litowych:
  • układ do pomiaru przewodnictwa elektrycznego w temperaturach od -196°C do 50°C
  • układ do pomiaru siły termoelektrycznej w temperaturach od -196°C do 50°C

 • Stanowisko montażu ogniw litowych:
  • komora rękawicowa Unilab firmy MBraun do pracy w atmosferze argonu o niskiej (kontrolowanej) prężności parcjalnej tlenu i pary wodnej rzędu 0,1 ppm
  • komórki teflonowe z wyprowadzeniami elektrycznymi do montażu i testowania ogniw

 • Stanowisko testowania ogniw litowych:
  • potencjostat/galwanostat Solartron 1287A z analizatorem odpowiedzi częstotliwościowej Solartron 1252A
  • potencjostat/galwanostat Autolab PGSTAT302N wyposażony w analizator odpowiedzi częstotliwościowej
  • 32-kanałowy amperostat Kest 32K