UK flag

Badania

Zdjęcie Katedry Energetyki Wodorowej

Zdjęcie Katedry Energetyki Wodorowej

Osiągnięcia:
  • Zespół prof. J. Molendy posiada poważny, potwierdzony na arenie międzynarodowej, potencjał naukowo-badawczy w obszarze projektowania i opracowania funkcjonalnych materiałów i procesów dla technologii ogniw litowych i sodowych. Istnieje realna szansa komercjalizacji tych rozwiązań.
  • Prof. J. Molenda zaproponowała nowe narzędzie w projektowaniu funkcjonalnych materiałów dla ogniw litowych i sodowych bazujące na strukturze elektronowej mateiału. Odkrycie to ma charakter uniwersalny i posiada ogromne znaczenie dla projektowania i poszukiwania nowych materiałów elektrodowych dla ogniw Li-ion i Na-ion.
  • Prof. J. Molenda jest autorem ponad 150 publikacji z tzw. listy filadelfijskiej w obszarze ogniw litowych i sodowych


Centrum Energetyki zakupiło półtechniczną linię do wytwarzania ogniw typu 18650:

Zdjęcie Katedry Energetyki Wodorowej

Specjalistyczna infrastruktura badawcza

Dzięki specjalistycznej infrastrukturze technicznej, będącej na wyposażeniu Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Technologii Ogniw Litowych i Sodowych Centrum Energetyki AGH wspartej wysoko wyspecjalizowaną kadrą naukowo-techniczną prowadzone są działania nad:
• wytwarzaniem, modyfikacją i optymalizacją materiałów elektrodowych,
• powiększaniem skali (scale up) procesów wytwarzania materiałów,
• montażem pilotażowych partii ogniw (cylindryczne18650 oraz monetowe)
• testowaniem oraz walidacją ogniw i pakietów ogniw,
• opracowywaniem układów zarządzania pakietami ogniw (Battery Management System – BMS),
• badaniami bezpieczeństwa i trwałości ogniw,
• produkcją demonstracyjnych akumulatorów,
• testowaniem demonstracyjnych akumulatorów w układach rzeczywistych

Badania interdyscyplinarne

Badania interdyscyplinarneWłasne patenty:
1. “Process of fabrication of crystalline nanometric lithium transition metal phosphate”
J. Molenda, W. Zając, A. Kulka. Rodzina zgłoszeń patentowych:
a. Urząd Patentowy USA: US 2016/0368770 A1, data zgłoszenia 22 grudnia 2016 r.
b. Europejski Urząd Patentowy: 15717267.7, data zgłoszenia 30 sierpnia 2016 r.
c. Urząd Patentowy Korea Płd.: 10-2016-7025796, data zgłoszenia 20 września 2016 r.
d. Urząd Patentowy Japonii: 2016-55380124, data zgłoszenia 24 sierpnia 2016 r.
e. Patent Cooperation Treaty PCT/PL2015/000037, data zgłoszenia 4 marca 2015 r.
f. Urząd Patentowy RP nr P407506 „Sposób otrzymywania krystalicznego nanometrycznego litowego fosforanu metalu przejściowego”, data zgłoszenia 12.03.2014 r.

2. Zgłoszenie patentowe Urząd Patentowy RP nr P408 216 J. Molenda, K. Świerczek, W. Zając, A. Kulka „Sposób otrzymywania katody, zawierającej aktywny elektrochemicznie tlenek litowo-żelazowy”. Data zgłoszenia 16.05.2014 r.