UK flag

Dydaktyka


Przedmioty w ramach specjalności "Systemy magazynowania i konwersji energii dla e-mobility" kierunek Energetyka, studia II stopnia:
Wyzwania i problemy e-mobility
Modelowanie matematyczne
Fizykochemia ciała stałego
Elektrochemiczne podstawy magazynowania i konwersji energii
Metody badań materiałów
Metody wytwarzania zaawansowanych materiałów
Procesy energetyczne
Automatyzacja i kontrola pomiarów dla e-mobility
Technologia ogniw paliwowych
Dyfuzja i procesy korozji tworzyw metalicznych
Symulacje komputerowe systemów magazynowania i konwersji energii
Katalizatory dla motoryzacji
Modelowanie materiałów dla energetyki
Transport ciepła i masy II
Akumulatory Li-ion i zarządzanie energią w zastosowaniach automoto
Technologie wodorowe w motoryzacji
Zaawansowane technologie energetyczne
Ekonomika gospodarki wodorowej


INŻYNIERIA MATERIAŁOWA W ENERGETYCE
kierunek: Energetka, studia I stopnia, rok II
Ćwiczenia laboratoryjne
Kieriwnik laboratorium: Dr inż. Anna Milewska Kontakt  
Regulamin laboratorium (kliknij aby pobrać plik PDF)
Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych (kliknij aby pobrać plik PDF)
Laboratorium - Przepisy BHP (kliknij aby pobrać plik PDF)
Laboratorium - Instrukcja do ćwiczenia 1 (kliknij aby pobrać plik PDF)
Laboratorium - Instrukcja do ćwiczenia 2 (kliknij aby pobrać plik PDF)
Laboratorium - Instrukcja do ćwiczenia 3 (kliknij aby pobrać plik PDF)
Laboratorium - Instrukcja do ćwiczenia 4 (kliknij aby pobrać plik PDF)
Laboratorium - Instrukcja do ćwiczenia 5 (kliknij aby pobrać plik PDF)
Laboratorium - Załącznik do ćwiczenia 5 (kliknij aby pobrać plik PDF)
Laboratorium - Instrukcja do ćwiczenia 6 (kliknij aby pobrać plik PDF)
Laboratorium - Instrukcja do ćwiczenia 7 (kliknij aby pobrać plik PDF)
Laboratorium - Instrukcja do ćwiczenia 8 (kliknij aby pobrać plik PDF)


AKUMULATORY LI-ION I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W ZASTOSOWANIACH AUTOMOTO
kierunek: Energetka, studia II stopnia, rok II
specjalność: Systemy Magazynowania i Konwersji Energii dla e-Mobility

Ćwiczenia laboratoryjne
Prowadzący ćwiczenia: Dr inż. Andrzej Kulka, Kontakt, Dr inż. Katarzyna Walczak, Kontakt  
Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych (kliknij aby pobrać plik PDF)
Instrukcja do ćwiczenia 1 - "Synteza wysokotemperaturowa"(kliknij aby pobrać plik PDF)
Instrukcja do ćwiczenia 2 - "Pomiary XRD" (kliknij aby pobrać plik PDF)
Instrukcja do ćwiczenia 3 - "Warstwa katodowa"(kliknij aby pobrać plik PDF)
Instrukcja do ćwiczenia 4 - "Ogniwa CR2032"(kliknij aby pobrać plik PDF)
Instrukcja do ćwiczenia 5 -"Pomiar współczynnika dyfuzji"(kliknij aby pobrać plik PDF)
Instrukcja do ćwiczeń 7,8 - "Synteza zol-żel"(kliknij aby pobrać plik PDF)
Instrukcja do ćwiczenia 11 - "Arduino"(kliknij aby pobrać plik PDF)
Laboratorium - Przepisy BHP (kliknij aby pobrać plik PDF)