UK flag

Projekt badawczy współfinansowany przez Unię Europejską i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: „Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME).

Zadanie: Nowa generacja ogniw litowych na bazie przewodzącego fosfooliwinu.

Nr UDA-POIG.01.01.02-00-108/09-03.

Czas trwania 2010 - 2013

Beneficjenci:
Instytut Fizyki PAN (koordynator),
Instytut Technologii Elektronowej,
Akademia Górniczo-Hutnicza

Strona internetowa projektu