UK flag

Pracownicy

Prof. dr hab. inż. Janina Molenda
Kierownik katedry
strona www  lista publikacji  napisz wiadomość 

Prof. dr hab. inż Jacek Leszczyński
Profesor zwyczajny
napisz wiadomość 

Dr hab. inż. Konrad Świerczek
Profesor AGH
strona www  lista publikacji  napisz wiadomość 

Dr hab. Danuta Olszewska
Adiunkt
lista publikacji  napisz wiadomość 

Dr inż. Anna Milewska
Adiunkt
lista publikacji  napisz wiadomość 

Dr inż. Wojciech Zając
Adiunkt
strona www  lista publikacji  napisz wiadomość 

Dr inż. Kun Zheng
Adiunkt
lista publikacji  napisz wiadomość 

Dr inż. Dominika Baster
Adiunkt
lista publikacji  napisz wiadomość 

Dr inż. Andrzej Kulka
Adiunkt
lista publikacji  napisz wiadomość 

Jerzy Kołacz
Specjalista ds. badań
napisz wiadomość 

Doktoranci

  • Anna Plewa

  • Anna Olszewska:Korelacja pomiędzy strukturą a właściwościami transportowymi w warstwowych perowskitach LnBaCo2-xMnxO5+δ dla wysokotemperaturowych ogniw paliwowych, promotor dr hab. inż. Konrad Świerczek, prof AGH

  • Anna Niemczyk:Opracowanie wysokoefektywnych materiałów elektrodowych bazujących na związkach miedzi dla stałotlenkowych ogniw paliwowych i wysokotemperaturowych elektrolizerów pary wodnej, promotor dr hab. inż. Konrad Świerczek, prof AGH

  • Katarzyna Redel: Hybrydowe materiały katodowe na bazie tlenków manganu dla ogniw typu Li-ion, promotor: prof. dr hab. inż. Janina Molenda

  • Katarzyna Walczak: Materiały katodowe o strukturze szkieletowej dla ogniw typu Na-ion, promotor: prof. dr hab. inż. Janina Molenda

  • Jakub Niewiedział

  • Wojtek Skubida:Korelacja pomiędzy strukturą oraz właściwościami transportowymi w protonowo-przewodzących tlenkach o strukturze perowskitu, promotor dr hab. inż. Konrad Świerczek, prof AGH