UK flag

Projekty prowadzone w Katedrze Energetyki Wodorowej

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

1. „Inżynieria stanów elektronowych nowym podejściem w projektowaniu materiałów dla ogniw Na-ion dla wielkoskalowych magazynów energii”,
źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, projekt OPUS nr 2016/23/B/ST8/00199, okres realizacji: 2017-2020, budżet: 1 290 600 zł, kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.

2. „Elektronowy aspekt ograniczonej stabilności tlenkowych materiałów katodowych dla ogniw Li-ion - przyczyny i wyzwania”,
źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, projekt OPUS nr 2015/19/B/ST8/00856, okres realizacji: 2016-2019, budżet: 991 400 zł, kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.

3. „Nowe materiały” anodowe na bazie MoXn dla baterii typu Na-ion”,
źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, projekt Sonata nr 2016/21/D/ST5/01658, okres realizacji: 2016-2019, budżet: 573 650 zł, kierownik: dr inż. Andrzej Kulka.

4. „Polianionowe materiały katodowe o strukturze oliwinu i NASICON-u dla ogniw sodowych Na-ion”,
źródło finansowania Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Diamentowy Grant nr 0020/DIA/2016/45, okres realizacji: 2016-2019, budżet 216 889 zł, kierownik: mgr inż. Katarzyna Walczak.

5. „Hybrydowe materiały katodowe dla ogniw Li-ion o wysokiej gęstości energii”,
źródło finansowania Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Diamentowy Grant nr 0197/DIA/2016/45, okres realizacji: 2016-2019, budżet 209 000 zł, kierownik: mgr inż. Katarzyna Redel.

6. „Opracowanie systemu magazynowania energii Na-ion z wykorzystaniem przyjaznych środowisku materiałów”,
źródło finansowania Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Diamentowy Grant nr 0046/DIA/2017/46, okres realizacji: 2017-2020, budżet 220 000 zł, kierownik: mgr inż. Mikołaj Nowak.

7. „Nowa generacja hierarchicznie-strukturyzowanych membran ceramicznych o zwiększonym przewodnictwie jonowo-elektronowym”
źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki projekt 2015/19/B/ST8/00871, okres realizacji: 2016-2019

8. „Korelacja pomiędzy właściwościami strukturalnymi i transportowymi w materiałach o przewodnictwie tlenowym, protonowym oraz jonów litu” źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki projekt 2012/05/E/ST5/03772, okres realizacji: 2013-2018


Projekty zakończone:

Projekt NCN MAESTRO "New tool for designing functional materials for Li-ion batteries"

Projekt MIME "Nowa generacja ogniw litowych na bazie przewodzącego fosfooliwinu"

Projekt LiBEV "Materiały Katodowe dla Akumulatorów Li-ion Batteries do Stosowania w Samochodach Elektrycznych"

Projekt NCN 2011/01/B/ST8/04046

Projekt NCN 2012/05/E/ST5/03772

Projekt NCN 2011/03/N/ST5/04785

Projekt NCN 2013/08/T/ST5/00100

Projekt NCN 2012/05/D/ST5/00472 Sonata
"Elektrolit stały dla nowej generacji ogniw litowych typu all-solid-state"


Diamentowy grant

Projekt STOP EMISJI