UK flag

Projekty prowadzone w Katedrze Energetyki Wodorowej

  Aktualnie realizowane projekty badawcze:
 1. "Wysokoentropowe tlenki warstwowe dla elektrochemicznego magazynowania energii"
  źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, projekt OPUS nr 2019/33/B/ST8/00196, okres realizacji: 2020-2023, budżet: 1 179 800 zł, kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda

 2. "Opracowanie materiałów anodowych nowejgeneracji opartych na kompozytach Sb/C, Si/Coraz Sb-Si/C dla ogniw typu Na-ion"
  źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, projekt PRELUDIUM BIS nr 2019/35/O/ST8/01799, okres realizacji: 2020-2024, budżet: 532 800 zł, kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda

 3. "Tlenki wysokoentropowe jako potencjalne materiały anodowe dla ogniw Li-ion"
  źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, projekt PRELUDIUM BIS nr 2019/35/O/ST5/01560, okres realizacji: 2020-2023, budżet: 435 600 zł, kierownik: prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek

 4. „Inżynieria stanów elektronowych nowym podejściem w projektowaniu materiałów dla ogniw Na-ion dla wielkoskalowych magazynów energii”,
  źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, projekt OPUS nr 2016/23/B/ST8/00199, okres realizacji: 2017-2020, budżet: 1 290 600 zł, kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda

 5. „Nowe materiały” anodowe na bazie MoXn dla baterii typu Na-ion” ,
  źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, projekt Sonata nr 2016/21/D/ST5/01658, okres realizacji: 2016-2019, budżet: 573 650 zł, kierownik: dr inż. Andrzej Kulka

 6. „Polianionowe materiały katodowe o strukturze oliwinu i NASICON-u dla ogniw sodowych Na-ion” ,
  źródło finansowania Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Diamentowy Grant nr 0020/DIA/2016/45, okres realizacji: 2016-2019, budżet 216 889 zł, kierownik: mgr inż. Katarzyna Walczak

 7. „Hybrydowe materiały katodowe dla ogniw Li-ion o wysokiej gęstości energii” ,
  źródło finansowania Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Diamentowy Grant nr 0197/DIA/2016/45, okres realizacji: 2016-2019, budżet 209 000 zł, kierownik: mgr inż. Katarzyna Redel

 8. „Opracowanie systemu magazynowania energii Na-ion z wykorzystaniem przyjaznych środowisku materiałów” ,
  źródło finansowania Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Diamentowy Grant nr 0046/DIA/2017/46, okres realizacji: 2017-2020, budżet 220 000 zł, kierownik: mgr inż. Mikołaj Nowak

 9. "Nowa grupa wysokonapięciowych tlenkowych materiałów katodowych dla ogniw sodowych Na-ion z udziałem anionowej pary redoks" ,
  źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, program Preludium 16, nr 2018/31/N/ST8/01662, okres realizacji: 2019-2022, budżet 210 000 zł kierownik: mgr inż. Gabriela Ważny

 10. "Badania nad naturą międzywęzłowego transportu tlenu w heksagonalnych tlenkach Y1-xRxMnO3+δ (R - metale ziem rzadkich)"
  źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, program Preludium 16, nr 2018/31/N/ST5/02280, okres realizacji: 2019-2021, budżet: 140 000 zł, kierownik: mgr inż. Kacper Cichy

 11. "Opracowanie wysokoefektywnych materiałów elektrodowych bazujących na związkach miedzi dla stałotlenkowych ogniw paliwowych i wysokotemperaturowych elektrolizerów pary wodnej
  źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, program Etiuda 7, nr 2019/32/T/ST5/00140, okres realizacji 2019-2020, budżet: 103 560 zł, kierownik: mgr inż. Anna Niemczyk