PL flag

Strona główna


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Tytuł projektu: Materiały Katodowe dla Akumulatorów Li-ion Batteries do Stosowania w Samochodach Elektrycznych (LiBEV)

Czas trwania: 1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2015

Wartość współfinansowania: 478 461 CHF