PL flag

Korzyści związane z projektem


Ogniwa typu Li-ion, których dotyczy ten projekt znajdują obecnie szerokie zastosowanie do zasilania przenośnych urządzeń elektronicznych, w szybko rozwijającym się przemyśle samochodów elektrycznych, a w przyszłości mogą być zastosowane również w inteligentnych sieciach energetycznych. Szeroko zakrojone badania prowadzone na całym świecie koncentrują się na poprawie wydajności tych ogniw, tj. zwiększeniu gęstości zmagazynowanej energii, gęstości prądu, pojemności oraz żywotności. Badania zaplanowane w projekcie LiBEV dotyczą wyselekcjonowanych materiałów katodowych, kluczowych z punktu widzenia producentów zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii. W szczególności należą do nich firmy motoryzacyjne rozwijające samochody elektryczne zasilane ogniwami Li-ion. Zgodnie z obecnymi przewidywaniami produkcja samochodów elektrycznych w ciągu najbliższych kilku lat stanie się masowa. W przypadku przenośnej elektroniki dostępność lekkich i oferujących dużą pojemność akumulatorów umożliwiła szybki rozwój rynku tych urządzeń. Podobnie dzisiaj w przypadku samochodów elektrycznych, opracowanie wydajnych i bezpiecznych akumulatorów również może stać się kluczem do ery motoryzacji opartej na silnikach elektrycznych.

We współczesnej globalnej gospodarce, w coraz większym stopniu wykorzystującej odnawialne źródła energii, zagadnienia związane z magazynowaniem energii stają się równie ważne jak zagadnienia dostępności tradycyjnych surowców energetycznych. Dlatego dostępność efektywnych, bezpiecznych i tanich ogniw elektrochemicznych jest jednym z czynników umożliwiających zrównoważony rozwój społeczeństw. Pokazuje to, że projekt LiBEV, w którym rozwijana jest technologia ogniw litowych, podejmuje zagadnienia mogące pozytywnie wpłynąć na wiele dziedzin gospodarki. Uzyskane wyniki przyczynią się również do dalszego rozwoju nauki o nowoczesnych materiałach poprzez głębsze zrozumienie podstawowych zależności pomiędzy strukturą elektronową materiałów katodowych a ich właściwościami elektrochemicznymi.