Lista publikacji


A. Klimkowicz, K. Świerczek, A. Takasaki, J. Molenda, B. Dabrowski: „Crystal structure and oxygen storage properties of BaLnMn2O5+δ (Ln: Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Er and Y) oxides” Materials Research Bulletin (2015) zaakceptowane do druku

K. Świerczek, A. Klimkowicz, A. Niemczyk, A. Olszewska, T. Rząsa, J. Molenda, A. Takasaki: „Oxygen storage-related properties of substituted BaLnMn2O5+δ A-site ordered manganites” Functional Materials Letters 7(6) (2014) 1440004

K. Zheng, K. Świerczek, J. Bratek, A. Klimkowicz „Cation-ordered perovskite-type anode and cathode materials for Solid Oxide Fuel Cells” Solid State Ionics 262 (2014) 354-358

A. Klimkowicz, K. Świerczek, K. Zheng, M. Baranowska, A. Takasaki, B. Dabrowski „Evaluation of BaY1-xPrxMn2O5+δ oxides for oxygen storage technology” Solid State Ionics 262 (2014) 659-663

A. Klimkowicz, K. Świerczek, A. Takasaki, B. Dabrowski „Oxygen storage capability in Co- and Fe-containing perovskite-type oxides” Solid State Ionics 257 (2014) 23-28

K. Świerczek, A. Klimkowicz, K. Zheng, B. Dabrowski „Synthesis, crystal structure and electrical properties of A-site cation ordered BaErMn2O5 and BaErMn2O6” Journal of Solid State Chemistry 203 (2013) 68-73

K. Świerczek, A. Klimkowicz, L. Del Valle rozdział p.t. „Technologia magazynowania tlenu w tlenkach perowskitowych” w G.S. Jodłowski (red.) „Paliwa i energia XXI wieku” Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014 ISBN 978-83-911589-6-8

A. Klimkowicz, K. Zheng, G. Fiołka, K. Świerczek „Modyfikacja BaYMn2O5+δ w aspekcie rozwoju technologii magazynowania tlenu w tlenkach perowskitowych” Chemik 67(12) (2013) 11, praca w wersji polskiej i angielskiej

A. Klimkowicz, K. Zheng, G. Fiołka, K. Świerczek „Materiały ceramiczne z grupy perowskitów podwójnych na bazie BaYMn2O5+δ dla technologii magazynowania tlenu” Materiały ceramiczne / Ceramic Materials 65(1) (2013) 92