Strona główna


Tytuł projektu: Perowskity podwójne z grupy Ba1-xAxY1-yByMn2O5+δ (A: Sr, Ca; B: Sc, Pr, Sm, Gd) dla technologii magazynowania tlenu i katalizatorów trójdrożnych.

Tytuł projektu w j. angielskim: Double perovskites from Ba1-xAxY1-yByMn2O5+δ system (A: Sr, Ca; B: Sc, Pr, Sm, Gd) for oxygen storage technologies and three-way catalysts.

Duration: 2012 - 2015

Planowany nakład finansowy: 295 000,00 PLN

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Konrad Świerczek prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica;
Wydział Energetyki i Paliw; Katedra Energetyki Wodorowej
Kraków, al. Mickiewicza 30, 30-059
tel.: 126565009
e-mail: xi@agh.edu.pl