Strona główna


Tytuł projektu: Nowe materiały electrodowe dla ogniw IT-SOFC zasilanych gazem syntezowym.

Tytuł projektu w j. angielskim: Novel electrode materials for IT-SOFC fueled by syngas.

Czas trwania: 2013 - 2014

Planowany nakład finansowy: 109 578,00 PLN

Kierownik projektu:
dr inż. Kun Zheng
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica;
Wydział Energetyki i Paliw; Katedra Energetyki Wodorowej
Kraków, al. Mickiewicza 30, 30-059
tel.: 126172026
e-mail: zheng@agh.edu.pl

Dostępne materiały:

Prezentacja obrony rozprawy doktorskiej - (kliknij aby pobrać, plik PDF)
prezentacja-1 - (kliknij aby pobrać, plik PDF); prezentacja-2 - (kliknij aby pobrać, plik PDF); prezentacja-3 - (kliknij aby pobrać, plik PDF);